Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (MMFPSPV) a pus in dezbatere publica un proiect de hotarare privind suplimentarea bugetului, la titlul 10 Cheltuieli de personal, pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.

Documentul pus in dezbatere publica prevede suplimentarea bugetului MMFPSPV pe 2014 cu 2.748.000 lei, la capitolul 68.01 "Asigurari si asistenta sociala", titlul 10 "Cheltuieli de personal", din suma globala prevazuta cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Finantelor Publice. Suma reprezinta plata drepturilor salariale din primul trimestru al acestui an, in urma unor hotarari ale instantei.

"Sumele alocate potrivit prezentei hotarari vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intra sub incidenta prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011, ale Ordonantei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, precum si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013", se arata in proiectul de act normativ.

In nota de fundamentare a proiectului se precizeaza ca datoriile totale inregistrate de Ministerul Muncii catre salariati totalizeaza 42.577.000 lei, conform titlurilor executorii emise pana la 31 decembrie 2013, iar cuantumul total al obligatiilor de plata pentru 2014 este de 10.780.000 lei.

Documentul se afla in dezbatere publica pana in 4 aprilie.