Angajatorii sunt Hotel Marriott Frankfurt si Block House, iar dintre cele 34 de posturi oferite 22 sunt pentru ospatar, 8 pentru bucatar/commis de cuisine/bucatar grill si cate doua pentru barman si receptioner.

In vederea ocuparii locurilor de munca disponibile pentru ospatar, barman si bucatar/commis de cuisine/ bucatar grill sunt solicitate persoane care au calificare profesionala incheiata si/sau experienta in domeniu, precum si cunostinte bune de limba germana si engleza (nivel A2 - B1).

Totodata, pentru posturile de receptioner, candidatii trebuie sa aiba calificare profesionala incheiata si/sau experienta in domeniu, sa cunoasca sistemul de rezervare Opera si sa aiba cunostinte de limba germana si engleza, nivel C1- C2.

Conform AMOFM, angajarea se face pe o perioada de un an, cu posibilitate de prelungire a contractului de munca pe perioada nedeterminata, iar salariul oferit este cuprins intre 1.500 si 2.206 euro brut/luna, in functie de calificare si experienta profesionala, in cazul posturilor de ospatar si barman, respectiv intre 1.500 si 2.054 euro brut/luna, in functie de calificare si experienta profesionala, pentru posturile de bucatar/commis de cuisine/bucatar grill si receptioner.

Hotel Marriott Frankfurt asigura cazare si masa doar in timpul programului de lucru, contra cost, in timp ce Block House asigura cazare in primele 6 luni si masa pe toata perioada contractului de munca, doar in timpul programului de lucru.

Persoanele interesate, care corespund cerintelor posturilor oferite, trebuie sa se adreseze consilierului EURES din cadrul Agentie pentru Ocuparea fortei de Munca, pentru a fi inregistrate in baza de date pentru munca in strainatate si pentru a primi invitatie de participare la selectie.

Selectia finala pentru ocuparea locurilor de munca va avea la Brasov, pe 8 septembrie 2016.

Detalii despre joburile disponibile prin reteaua EURES pot fi obtinute si de pe www.eures.anofm.ro.