Angajatori germani, reprezentati de compania Unique Personalservice GmbH, ofera locuri de munca pentru urmatoarele meserii:

- operator stivuitor (15 posturi)

- comisionar (15 posturi)

- hamal (10 posturi)

- muncitor in metalurgie (9 posturi)

 - electrician (6 posturi)

 - mecanic auto (5 posturi)

 - sudor MIG-MAG (5 posturi)

 - mecanic instalatii (5 posturi)

 - operator CNC (3 posturi)

 - instalator/montator instalatii de gaz (3 posturi)

 - lucrator in depozit (3 posturi)

 - mecanic utilaje prelucrarea maselor plastice si a cauciucului (2 posturi)

 - sculer (2 posturi)

 - zugrav – vopsitor (2 posturi).

Pentru ocuparea posturilor vacante sunt solicitate persoane care au calificare profesionala incheiata, experienta in domeniu, permis de conducere categoria B, si cunoștinte bune de limba germana. 

Salariul oferit este de 8,80 – 12,80 euro brut/ora, conform contractelor colective de munca in respectivele domenii de activitate, iar durata acestora este pe o perioada nedeterminata.

Angajatorii ofera sprijin in vederea gasirii unei locuinte.

Persoanele cu domiciliul in Bucuresti, care corespund cerintelor posturilor oferite, trebuie sa se adreseze Consilierului EURES din cadrul AMOFM Bucuresti, strada Spatarul Preda nr. 12, sector 5, telefon 021/316.55.08, interior 233, pentru a fi inregistrate in baza de date pentru munca in strainatate si pentru a primi invitatie de participare la selectie.

Inregistrarea in baza de date se realizeaza pe baza urmatoarelor documente:

-    cerere tip (se completeaza la sediul Agentiei de Ocupare a Fortei de Munca)

-    copie act de identitate sau pasaport (valabilitate minim 6 luni)

-  C.V model  Europass (cu fotografie)  in  limba germana (Lebenslauf)

-    cazier judiciar in original din care sa reiasa ca persoanele nu au antecedente penale (termen de valabilitate 6 luni)

-    adeverinta de la medicul de familie, cu mentiunea „Clinic sanatos/Apt pentru munca”.