Comparativ cu trimestrul doi din 2020, toate statele membre ale blocului comunitar pentru care există date disponibile s-au confruntat cu o creştere generală a absenţelor de la muncă. În total, la nivelul UE, 17 milioane de persoane au lipsit de la muncă în trimestrul trei din 2020, un declin de peste 50% faţă de trimestrul doi din 2020. Scăderea vine în principal în urma declinului semnificativ al disponibilizărilor temporare.

În trimestrul trei din 2020, piaţa forţei de muncă din UE s-a redresat într-o oarecare măsură, după ce au fost relaxate restricţiile impuse pentru a stopa răspândirea pandemiei de coronavirus (COVID-19). Persoanele care au fost temporar absente de la muncă au revenit în activitate iar cele are nu şi-au putut găsi un loc de muncă sau nu au fost disponibile pentru a prelua o slujbă au revenit pe piaţa forţei de muncă. Aceste evoluţii au contribuit la creşterea ratei angajării dar şi a ratei şomajului, şi la o uşoară scădere a inactivităţii pe ansamblul pieţei forţei de muncă.

În trimestrul trei din 2020, erau în Uniunea Europeană 188 milioane de persoane angajate. Rata ajustată sezonier a angajării în UE pentru persoanele cu vârsta între 20 şi 64 de ani s-a situat la 72,4%, în creştere cu 0,3 puncte procentuale faţă de trimestrul doi din 2020. De asemenea, nu lucrau 14,8 milioane de persoane, iar rata şomajului ajustată sezonier în UE s-a situat la 7,3% în trimestrul trei din 2020, în creştere de la 6,7% în perioada aprilie-iunie 2020.

Numărul total de ore lucrate s-a redresat în UE între trimestrul doi din 2020 şi trimestrul trei din 2020, dar nu a atins nivelul scăzut înregistrat înaintea crizei. Nivelul orelor lucrate efectiv este influenţat de numărul total al persoanelor care lucrează, precum şi de numărul orelor lucrate de fiecare dintre aceste persoane.

În perioada cuprinsă între trimestrul doi şi trimestrul trei din 2020 s-a înregistrat o redresare mai accentuată a numărului total de ore lucrate de femei. Indicele numărului total de ore lucrate a urcat la 105 puncte pentru femei şi la 95 puncte pentru bărbaţi, o creştere trimestrială de 16% pentru femei şi de 15,3% pentru bărbaţi.

În toate statele membre UE pentru care există date disponibile s-a înregistrat o redresare a numărului total de ore lucrate între trimestrul doi din 2020 şi trimestrul trei din 2020, cu excepţia Suediei (minus 0,3%). Cele mai mari creşteri se observă în Grecia (334%), Italia (28,3%), Spania (27,8%), Portugalia (27,3%) şi Cipru (24,5%).