Comparativ cu valoarea înregistrată în urmă cu cinci ani, creșterea este cu 192,17% mai mare, arată o analiză realizată de platforma financiară de informare despre fondurile de investiţii din România - SmartFin.ro.

Numărul total de participanţi în cele şapte fonduri era de 7,52 milioane la sfârşitul lunii martie 2020, iar contribuţia medie lunară a acestora la fondurile private de pensii obligatorii era de 192,36 lei/lună.

"În ciuda evoluţiilor nefavorabile înregistrate de pieţele financiare ca urmare a implicaţiilor crizei medicale generată de virusul COVID-19, toate cele şapte fonduri de pensii private obligatorii au înregistrat performanţe pozitive în ultimele 12 luni. Acestea au variat între un maxim de 3,9% înregistrat de fondul Vital administrat de Aegon Pensii şi un minim de 0,7% înregistrat de fondul de pensii NN. Media performanţelor înregistrate în ultimele 12 luni a fost 1,8%, iar mediana a fost 2,0%. Fondurile de pensii au beneficiat de performanţele foarte bune ale acţiunilor listate la Bursa de Valori Bucureşti până în luna ianuarie 2020, însă scăderile preţurilor titlurilor financiare din luna februarie şi martie şi-au pus amprenta pe evoluţia fondurilor de pensii", arată sursa citată, potrivit Agerpres.

În raportul lunar pentru ianuarie 2020, media de creştere pe ultimele 12 luni a fondurilor de pensii era de 13% iar în raportul lunar pentru februarie 2020, media de creştere pe ultimele 12 luni a fondurilor de pensii era de 8,9%.

Performanţele cumulate sunt pozitive pe ultimii cinci ani (aprilie 2015 - martie 2020), media de creştere fiind de 16,3% (anualizat 3,06%), dar şi în ultimii 10 ani (aprilie 2010 - martie 2020), media de creştere fiind de 73,7%, anualizat 5,68%.

Cel mai performant fond de pensii privat obligatoriu din ultimii 5 şi 10 ani a fost Metropolitan Life (+19,7% în ultimii 5 ani şi +83,7% în ultimii 10 ani).

În ceea ce priveşte investiţiile fondurilor private de pensii obligatorii, acţiunile au reprezentat în medie 18,2% din activele totale. Procentul minim de acţiuni se înregistrează la fondul Metropolitan Life (15,9%), iar procentul maxim la Aripi (23,3%). Restul investiţiilor fondurilor sunt realizate preponderent în instrumente cu venit fix: 64,8% în titluri de stat, 9,8% în obligaţiuni şi 4,8% în depozite bancare. De asemenea, un procent de 2,7% din activele totale era plasat în unităţi ale unor fonduri de investiţii.

Pe de altă parte, în ultimele 12 luni, fondurile de pensii private facultative au avut o medie a câştigurilor de 0% şi o mediană de 0,4%. Cel mai performant fond a fost Pensia Mea cu o performanţă de 2%, iar cea mai scăzută performanţă a fost înregistrată de fondul NN Activ (-3,1%). Media câştigurilor obţinute în ultimii cinci ani a fost de doar 10,4% (sau 2% anualizat). În ultimii 10 ani, media câştigurilor cumulate a fost de 54,9% sau 4,47% anualizat.

Cele zece fonduri de pensii facultative administrau active totale de 2,37 miliarde de lei la sfârşitul lunii martie 2020, iar numărul total de participanţi era de 510.110. Activul celor 10 fonduri a crescut cu 11,86% în ultimele 12 luni şi cu 94,65% în ultimii cinci ani.

Activele celor 10 fonduri erau plasate la sfârşitul lunii martie 2020, în medie, într-o proporţie de 22,9% în acţiuni, 3,3% în depozite, 62,5% în titluri de stat, 8,7% în obligaţiuni şi 2,6% în unităţi de fond.