Din acest moment se aplică decizia UE de a retrage parţial accesul Cambodgiei pe piaţa UE fără taxe vamale şi fără contingente. Tratamentul preferenţial de care beneficia Cambodgia în temeiul regimului "Totul în afară de arme" (EBA) - regimul comercial al UE pentru ţările cel mai puţin dezvoltate - este în prezent suspendat temporar din cauza preocupărilor grave şi sistematice legate de respectarea drepturilor omului în această ţară. UE pune în aplicare această măsură, dar îşi menţine deschiderea pentru a colabora cu Cambodgia în ceea ce priveşte reformele necesare.

Retragerea accesului preferenţial pe piaţa UE vizează aproximativ 20% din exporturile Cambodgiei către Uniune. Cambodgia poate să exporte în continuare aceste produse în UE, dar ele vor face obiectul unor tarife generale aplicabile oricărui alt membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului. Restul de 80% din exporturile Cambodgiei beneficiază în continuare de acces preferenţial (fără taxe vamale, fără contingente) pe piaţa UE.

Împreună cu Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE), Comisia va continua să îşi consolideze cooperarea cu Cambodgia. UE va continua să monitorizeze situaţia din ţară, cu un accent deosebit pe restricţiile actuale în domeniul libertăţii de exprimare şi al drepturilor civile şi politice, precum şi pe litigiile funciare şi drepturile lucrătorilor în contextul reformelor în curs.

UE este conştientă de impactul semnificativ al pandemiei de coronavirus asupra economiei şi a ocupării forţei de muncă în Cambodgia şi este pregătită să sprijine această ţară în combaterea crizei provocate de coronavirus şi în eforturile de redresare economică, precizează sursa citată. Totuşi, aceasta nu înseamnă că nu se impune în continuare de urgenţă să se asigure respectarea drepturilor omului şi a drepturilor lucrătorilor în Cambodgia.

Din februarie 2020, când a fost adoptată decizia UE privind retragerea parţială, Guvernul cambodgian ar fi putut în orice moment să ia măsurile necesare pentru a îndeplini condiţiile care să permită Uniunii Europene să restabilească pe deplin accesul preferenţial la piaţa UE în temeiul regimului EBA.

Potrivit CE, autorităţile cambodgiene ar trebui să ia măsuri pentru a restabili libertăţile politice în ţară, pentru a recrea condiţiile necesare unei opoziţii credibile şi democratice şi pentru a iniţia un proces de reconciliere naţională printr-un dialog autentic şi incluziv. Comisia şi SEAE au prezentat în repetate rânduri autorităţilor cambodgiene acţiunile necesare, care se regăsesc şi în regulamentul delegat al Comisiei.

Printre acţiuni se numără restabilirea drepturilor politice ale membrilor opoziţiei şi abrogarea sau revizuirea unor legi, cum ar fi Legea privind partidele politice şi Legea privind şi organizaţiile neguvernamentale. În cazul în care Guvernul din Cambodgia arată că au fost înregistrate progrese semnificative, în special în ceea ce priveşte drepturile civile şi politice, Comisia îşi poate revizui decizia şi poate reintroduce preferinţele tarifare acordate în temeiul regimului "Totul în afară de arme", în conformitate cu dispoziţiile sistemului generalizat de preferinţe al UE.