Produsul Intern Brut pe cap de locuitor în landurile din fosta RDG, inclusiv în capitala Berlin, a ajuns la 79,1% faţă de restul ţării, potrivit unui raport cu privire la unificarea germană prezentată miercuri în consiliul de miniştrii, la aproape 30 de ani de la reunificarea din 3 octombrie 1990.

Este vorba de o îmbunătăţire spectaculoasă faţă de situaţia din 1990, când PIB-ul pe capita în landurile din Est era la 37% faţă de restul ţării, potrivit Agerpres.

"Unele lucruri au durat mai mult decât se preconiza. Însă în numeroase domenii, putem spune în mare: unificare realizată" a salutat comisarul guvernamental pentru noile landuri, Marco Wanderwitz.

Decalajul a fost în mare parte înlăturat în termeni de venituri: media veniturile din Est era în 2018 echivalentă cu 88,3% din media veniturilor din Vest, graţie în parte aportului IMM-urilor, dintre care unele specializate în "tehnologiile viitorului".

Există în continuare un anumit decalaj faţă de vest, în special din cauza unei densităţi a populaţiei semnificativ mai mici în est, unde zonele rurale rămân numeroase, iar aglomerările urbane puţin dezvoltate.

"Un alt motiv important este "talia mică" a economiei, adică a absenţei de mari companii care să îşi aibă sediul social în est" şi care să investească în cercetare şi dezvoltare, se mai arată în raport.

Un alt domeniu în care decalajul a fost înlăturat este şomajul. Dacă în 2005 fosta RDG avea o rată a şomajului de aproape 15%, în prezent această rată a coborât sub 10% şi în unele zone a atins chiar 6%, aproape de nivelul minim de 4% înregistrat în unele regiuni din sudul Germaniei.

Raportul subliniază însă că această evoluţie se datorează în mare parte ieşirii la pensie a precedentelor generaţii.

Cu toate acestea, în unele domenii estul are performanţe mai bune decât vestul. Femeile din fosta RDG au un acces mai bun la un loc de muncă în program full time decât în vest (74% faţă de 68%), graţie în special unui sistem de îngrijire a copiilor mai performant.

În pofida acestor progrese există unii indicatori care sunt mai puţin favorabili în est. Astfel gradul de aprobare a sistemului şi instituţiilor democratice este de 91% în fosta RFG în timp ce în est ajunge abia la 78%. De asemenea, "atitudinile faţă de străini prezintă diferenţe între est şi vest", precizează comisarul guvernamental.

Landurile din est, cu excepţia capitalei Berlin, sunt regiunile unde extrema dreaptă are cele mai bune performanţe la alegeri din Germania, deseori trecând de 20% din voturi.