Principalul motiv îl reprezintă scăderea anuală semnificativă a cheltuielilor finale de consum ale gospodăriilor (minus 1,7%), un contrast semnificativ faţă de recentele creşteri de peste 2%.

În plus, creşterea venitului disponibil brut al gospodăriilor (2,4%) a contribuit la majorarea ratei de economisire.

Rata de economisire a gospodăriilor a crescut în primul trimestru din 2020 în toate statele membre UE pentru care sunt disponibile datele, cel mai semnificativ avans anual fiind observat în Slovenia (7,7 pp), Polonia (6,8 pp) şi Spania (6,7 pp).

În contrast, cea mai redusă creştere a fost în Suedia (1,1 pp), Cehia (două puncte procentuale) şi Germania (2,2 pp).

Creşterea ratei de economisire a gospodăriilor este explicată prin majorarea venitului disponibil brut în toate statele membre UE. Scăderea consumului individual al gospodăriilor în zece state membre UE a contribuit şi mai mult la creşterea ratei de economisire.

Cea mai semnificativă scădere a cheltuielilor gospodăriilor a fost observată în Italia (minus 6,4%), Slovenia (minus 5,3%) şi Spania (minus 5,2%).

Pe de altă parte, în şase ţări membre UE, cheltuielile de consum ale gospodăriilor au crescut în primul trimestru din 2020 comparativ cu perioada similară din 2019. Cel mai semnificativ avans a fost în Polonia (5,1%) şi Cehia (4%).

Datele pentru România nu sunt disponibile.