"Ar fi nevoie de cel puţin 3 ani pentru a reveni la nivelurile de producţie dinaintea crizei. Similar, revenirea comerţului mondial va fi doar parţială: cu o creştere +3,5% estimată de Coface în 2021 după o scădere de -13% anul acesta. Se aşteaptă ca acest nivel de activitate economică slabă în comparaţie cu cele de dinaintea crizei să determine o creştere a sărăciei, a inegalităţii veniturilor şi, deci, a nemulţumirilor sociale", explică specialiştii Coface.

Agenţia a realizat o actualizare anuală a Indicelui de risc politic de la Coface, publicată în Barometrul Coface Q3, care evidenţiază o dublă tendinţă: pe de o parte, o scădere a riscului de conflict la nivel global, pe de altă parte, o creştere a riscului politic şi fragilităţii sociale. Aceasta din urmă este exacerbată în ţările cele mai expuse pandemiei de coronavirus.

Similar cu trimestrul trecut, incertitudinile referitoare la prognozele prezentate în acest barometru sunt foarte mari. Acestea sunt legate în primul rând de situaţia globală a sănătăţii: din iunie, pandemia este în creştere. În aşteptarea unui vaccin şi / sau unui tratament, întreprinderile şi gospodăriile au amânat proiectele de cheltuieli şi investiţii, atât din motive de restricţii (în perioadele de carantină), cât şi ca măsură de precauţie, menţionează comunicatul Coface.

Actualizarea anuală a indicelui de risc politic Coface, publicată în acest barometru, arată măsura în care pandemia COVID-19 - pe lângă impactul său uman şi economic - potenţează aceste riscuri politice. În plus faţă indicatorii tradiţionali utilizaţi pentru măsurarea acestor riscuri, anul acesta Coface a adăugat un indice de expunere la pandemie care măsoară opinia publicului cu privire la gestionarea crizei de sănătate de către autorităţi.

Pe lângă faptul că pandemia de COVID-19 ar determina o creştere a tensiunilor civile, aceasta ar putea amplifica, de asemenea, mişcările sociale moştenite din perioada pre-COVID, cum ar fi cele din Hong Kong, Franţa şi Chile.

Baromentrul semnalează că în rândul economiilor mature, gradul de nemulţumire a opiniei publice faţă de gestionarea crizei sănătăţii este cel mai ridicat în Spania, Statele Unite, Regatul Unit şi Franţa.

În economiile emergente, Iranul şi Turcia sunt printre ţările cu cel mai înalt nivel de risc social. Mai multe ţări din America Latină (Brazilia, Mexic, Peru, Columbia), precum şi din Africa de Sud, prezintă atât un risc politic şi social ridicat, cât şi o expunere ridicată la criza COVID-19.

Cu peste 70 de ani de experienţă şi cea mai extinsă reţea internaţională de specialişti, Coface este lider în domeniul asigurărilor de credit şi de servicii complementare precum factoring, colectare de creanţe, asigurări single risk, bonding şi informaţii de afaceri. Coface ajută companiile să ia decizii de creditare pentru îmbunătăţirea capacităţii de a vinde prin protejarea acestora impotriva riscului de neplată atât pe pieţele interne, cât şi pe pieţele de export. În 2019, Coface a avut aproximativ 4.250 de angajaţi şi a înregistrat o cifră de afaceri de 1,5 miliarde de euro.