"Liberalizarea pieţei de energie electrică pentru consumatorii casnici se bazează pe aceleaşi practici folosite în vară şi la aşa zisa liberalizare a pieţei gazelor naturale, care să asigure 'succesul' furnizorilor actuali, respectiv să le asigure acestora păstrarea, atât a clienţilor, cât a şi a modului de stabilire unilaterală a preţului", spun experţii din cadrul asociaţiei.

Începând cu data de 1 ianuarie 2021 piaţa de energie electrică se liberalizează complet, furnizarea energiei electrice urmând a se realiza în regim concurenţial inclusiv pentru categoria clienţilor casnici care beneficiază în perioada 1 iulie - 31 decembrie 2020 de tarife reglementate. Fiecare client casnic trebuie să îşi aleagă un furnizor în funcţie de nevoile specifice şi de ofertele concurenţiale puse la dispoziţie de către aceştia.

Pentru a veni în sprijinul clienţilor casnici, ANRE a elaborat un cadru de reglementare pentru liberalizarea completă a pieţei de energie electrică, începând cu data de 1 ianuarie 2021, prin care s-au stabilit obligaţii pentru furnizori de a transmite informări clienţilor casnici cu privire la liberalizarea pieţei de energie electrică (prin intermediul facturilor emise, paginii de internet, prin afişare la punctele de informare etc.).

Chestionarea a 100 de consumatori casnici de energie electrică, realizată de Asociaţia Energia Inteligentă, a scos în evidenţă că 93,87 % din consumatori nu ştiu că se liberalizează piaţa de energie electrică la 1 ianuarie 2021, iar 89,08% din consumatori nu au cunoştinţă să fi primit o înştiinţare că se liberalizează piaţa de energie electrică la 1 ianuarie 2021.

"Nu au cunoştinţă'' nu înseamnă că nu au şi primit-o, dar ''practica" consumatorului este să meargă cu "hârtiile" la Pay Point sau casierie şi să achite, fără a citi ce este scris pe pagina 2, 3, 4 etc., notează reprezentanţii asociaţiei.

"Deşi practica liberalizării pieţei la gaze a scos în evidenţă că trimiterea unor informări în plic nu este eficientă, pentru a 'bifa informarea' a fost legiferată aceeaşi metodă de informare ineficientă şi practică păguboasă pentru consumatori (hârtia, plicul primit este achitat de consumator)", se mai arată în comunicat.

Conform Ordinului ANRE 171/2020 în vederea realizării activităţii de informare a consumatorilor privind liberalizarea pieţei de energie electrică, furnizorii de ultimă instanţă au obligaţia de a transmite clienţilor casnici din portofoliul propriu: în perioada 1 octombrie 2020 - 1 decembrie 2020 o informare privind liberalizarea pieţei de energie electrică începând cu data de 1 ianuarie 2020; în luna decembrie 2020, după aprobarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuţie, o ofertă pentru serviciul universal.

"Chiar dacă ne găsim aproape de mijlocul lunii decembrie 2020, furnizorii nu au trimis nici o ofertă, astfel încât consumatorii să cunoască preţul pe care-l vor plăti peste 20 de zile pentru energie electrică şi să analizeze oportunitatea schimbării furnizorului de energie electrică, care oricum durează", spun specialiştii AEI.

Având în vedere lipsa ofertei privind preţul la care se va vinde energia electrică după data de 1 ianuarie 2021 şi prevederile legislaţiei în vigoare (dacă nu veţi încheia un contract de furnizare a energiei electrice, furnizarea energiei electrice la locul dumneavoastră de consum va fi realizată în mod automat), 1 ianuarie 2021 îi va prinde pe consumatorii casnici la actualul furnizor de energie la preţul stabilit unilateral de acesta, se mai arată în comunicat.