Pe obiecte de construcţii, ca serie brută, au avut loc creşteri la lucrările de construcţii inginereşti (+21,9%), clădirile rezidenţiale (+17,2%) şi la clădirile nerezidenţiale (+10,8%).

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, volumul total al lucrărilor de construcţii a crescut cu 19,2%, creştere reflectată în volumul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente (+50,5%), al lucrărilor de reparaţii capitale (+47,5%) şi al lucrărilor de construcţii noi (+7,4%).

Pe obiecte de construcţii, seria ajustată evidenţiază majorări la construcţii inginereşti (+25,8%), clădiri rezidenţiale (+18,1%) şi clădiri nerezidenţiale (+12,7%).

În august 2020, comparativ cu luna precedentă, volumul total al lucrărilor de construcţii a crescut, ca serie brută, cu 1,9%, creştere evidenţiată la lucrările de reparaţii capitale (+5,2%), lucrările de construcţii noi (+1,6%) şi la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+1,3%).

Pe obiecte de construcţii, seria brută indică avansuri la: clădirile nerezidenţiale (+3,1%), clădirile rezidenţiale (+1,9%)şi la construcţiile inginereşti (+1,3%).

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, volumul total al lucrărilor de construcţii s-a majorat cu 0,9%, creştere evidenţiată la lucrările de reparaţii capitale (+2%) şi la lucrările de construcţii noi (+1,3%). Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente au scăzut cu 3,4%.

Pe obiecte de construcţii, seria ajustată indică majorări ale volumului clădirilor nerezidenţiale (+5,3%) şi clădirilor rezidenţiale (+1,9%). Volumul construcţiilor inginereşti a scăzut cu 1,6%.

Raportat la aceeaşi lună din 2019, în august 2020 volumul total al lucrărilor de construcţii, ca serie brută, a crescut cu 12,3%. Pe elemente de structură au fost
înregistrate creşteri ale volumului lucrărilor de reparaţii capitale (+67,3%), al celor de întreţinere şi reparaţii curente (+26,7%) şi al lucrărilor de construcţii noi (+1,2%).

Pe obiecte de construcţii, seria brută evidenţiază majorări ale volumului clădirilor nerezidenţiale (+24,3%), clădirilor rezidenţiale (+16,7%) şi al lucrărilor de construcţii inginereşti(+4,3%).

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcţii a crescut cu 13,2%. Pe elemente de structură s-au înregistrat avansuri la lucrările de reparaţii capitale (+64,5%), lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+25,5%)şi la lucrările de construcţii noi (+2,0%).

Pe obiecte de construcţii, seria ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate indică avansuri ale volumului lucrărilor de construcţii astfel: clădirile nerezidenţiale (+24,9%), clădirile rezidenţiale (+16,5%) şi la construcţiile inginereşti (+5%).