Procedura rezulta din prevederile unei ordonante de urgenta adoptate marti de Guvern, cu argumentul intentiei de redresare a activitatii operatorilor economici cu capital integral de stat. 

Actul normativ, obtinut de Mediafax, stabileste ca la operatorii economici la care statul este actionar unic sau majoritar se poate aproba, cu respectarea procedurilor privind ajutorul de stat, conversia in actiuni a obligatiilor fiscale, prin hotarare a Guvernului. 

Obligatiile fiscale la care se face trimitere in document sunt definite ca fiind cele administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, reprezentand impozite, taxe, contributii sociale obligatorii si alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv amenzile de orice fel care sunt venit la bugetul de stat, precum si accesoriile datorate si neachitate, cu excepatia obligatiilor fiscale cu retinere la sursa. 

Tot prin hotararea Guvernului va fi aprobata si procedura de stingere a obligatiilor fiscale prin conversie in actiuni.  Actionarii minoritari vor putea participa la majorarea capitalului social, pentru mentinerea cotei de participare la capitalul social detinut anterior conversiei. 

"Institutia publica care exercita calitatea de actionar in numele statului la data efectuarii conversiei exercita drepturile si obligatiile statului roman in calitate de actionar pentru actiunile emise de operatorii economici si inregistreaza in evidentele contabile aceste actiuni", se arata in document. 

Ordonanta mai stabileste ca, la operatorii economici la care statul este actionar unic sau majoritar pentru care a fost deschisa procedura insolventei, conversia creantelor bugetare in actiuni poate fi prevazuta prin planul de reorganizare, cu acordul expres, in scris, al creditorului care urmeaza sa primeasca titlurile de valoare. 

Legea insolventei nu permite in prezent ca planul de reorganizare sa prevada conversia creantelor bugetare in titluri de valoare, dar Guvernul argumenteaza ca varianta conversiei reprezinta o solutie care "integreaza" creditorii in societate pentru gestionarea acesteia, astfel incat reorganizarea sa conduca la o crestere a valorii societatii.