Produsul Intern Brut estimat pentru primele trei trimestre a fost de peste 527,5 miliarde de lei preturi curente pe seria ajustata sezonier si de circa 498,48 miliarde de lei pe cea bruta.  

La cresterea PIB au contribuit toate ramurile economiei, cu exceptia agriculturii, silviculturii si pescuitului (-0,5%).

Comertul cu ridicata si cu amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor, transport si depozitare, hoteluri si restaurante au avut o contributie pozitiva de 1,1%, cu o pondere de 16,7% la formarea PIB si al carui volum de activitate s-a majorat cu 7,1%.  

Informatiile si comunicatiile au contribuit la cresterea PIB cu 0,8%, cu o pondere mai redusa la formarea PIB (6,7%), insa au inregistrat o crestere semnificativa a volumului de activitate (12,8%).  

Industria a avut o contributie pozitiva de 0,5%, cu o pondere de 22,7% la formarea PIB si al carei volum de activitate s-a majorat cu 2,0%, iar impozitele nete pe produs au contribuit la cresterea PIB cu 0,8%, cu o pondere de 12,6% la formarea PIB si al caror volum de activitate s-a majorat cu 6,3%.  

Din punctul de vedere al utilizarii PIB, cresterea s-a datorat, in principal cheltuielii pentru consum final al gospodariilor populatiei, al carei volum s-a majorat cu 5,7%, contribuind cu 3,5% la cresterea PIB, si formarii brute de capital fix, cu o contributie de +1,5%, consecinta a cresterii cu 6,8% a volumului sau.  

O contributie negativa la cresterea PIB a avut-o exportul net (-1,0%), consecinta a cresterii cu 5,7% a exporturilor de bunuri si servicii, corelata cu o crestere mai mare a volumului importurilor de bunuri si servicii, cu 8,0%.  

Produsul Intern Brut in T3 2015 a fost, in termeni reali, mai mare cu 1,4%, comparativ cu trimestrul II 2015. Fata de acelasi trimestru din anul 2014, PIB a inregistrat o crestere cu 3,6%, atat pe seria bruta, cat si pe seria ajustata sezonier.

PIB estimat pentru T3 2015 a fost de 195,77 miliarde lei in preturi curente (serie bruta), in crestere - in termeni reali - cu 3,6% fata de T3 2014.  

Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentruT3 2015 a fost de 178,432 miliarde de lei preturi curente, in crestere - in termeni reali - cu 1,4% fata de trimestrul II 2015 si cu 3,6% fata de trimestrul III 2014.