"Estimarile Consiliului Fiscal indica un deficit efectiv in imediata vecinatate a nivelului de referinta de 3% din PIB pentru anul 2016 (fara a lua in considerare insa si decizia recenta de majorare a salariilor la nivelul intregului aparat bugetar cu 10%, incepand cu 1 decembrie, care va determina probabil depasirea acestui prag) si semnificativ peste 3% in 2017, iar evolutiile estimate la nivelul soldului bugetar structural sugereaza de asemenea reversarea progreselor realizate pana in prezent in ceea ce priveste consolidarea fiscala. In plus, deteriorarea estimata a pozitiei bugetare structurale este superioara celei consemnate de soldul efectiv in contextul in care este asteptata o majorare a output gap-ului", se arata in raport, transmite Agerpres.

Potrivit Consiliului Fiscal, implementarea prevederilor noului Cod Fiscal este de natura sa antreneze o deviatie considerabila si permanenta de la obiectivele ce decurg atat din tratatele europene al caror semnatar este Romania (Pactul de Crestere si Stabilitate si Compactul Fiscal), cat si din legislatia nationala relevanta (Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010).  

"Proiectiile actualizate, ce incorporeaza cele mai recente informatii cu privire la contextul macroeconomic, setul masurilor de politica fiscal-bugetara adoptate si executia bugetara la zi, indica un nivel de circa 2,9% din PIB atat pentru deficitul bugetar efectiv, cat si pentru cel structural la nivelul anului 2016, si aceasta in ipoteza unor reduceri compensatorii de investitii publice (de circa 0,3% din PIB) si a prevalentei moderatiei in politica salariala in sectorul public. Riscul de reintrare a tarii in procedura de deficit excesiv apare drept semnificativ, in conditiile in care pentru anul 2017 proiectiile indica un nivel de 3,5% din PIB in cazul deficitului efectiv si 3,7% din PIB in cazul deficitului structural", arata raportul Consiliului.  

Potrivit raportului, atat veniturile, cat mai ales cheltuielile bugetare se situau la finele lunii iunie 2015 sub programul semestrial aferent formei initiale a bugetului general consolidat.  

"Astfel, veniturile totale ale BGC (bugetului general consolidat) sunt inferioare sumei programate cu circa 2,82 miliarde lei (cu un grad de realizare de 97,5% fata de program), iar cheltuielile cu aproximativ 20 miliarde lei (doar 84,7% realizare fata de program). Aceasta evolutie reprezinta rezultatul actiunii cumulate a mai multor factori. Un prim element care trebuie mentionat este legat de faptul ca in programarea bugetara aferenta anului 2015, spre deosebire de anii precedenti, deficitul bugetar pe intreg anul urma sa fie atins inca de la finele primului semestru, intentionandu-se renuntarea la practica din anii anteriori de a efectua cheltuielile, mai ales cele de investitii, preponderent in ultimul trimestru al anului. Pe cale de consecinta, o parte importanta din cheltuieli a fost programata pentru prima jumatate a anului, iar nematerializarea potrivit planificarii initiale reprezinta principal factor care explica ecartul semnificativ al soldului bugetar fata de nivelul tintit pentru finele semestrului I'" informeaza Consiliul Fiscal.  

In ceea ce priveste veniturile bugetare, nerealizarea a fost cauzata exclusiv de o performanta, mult sub asteptari a sumelor primite de la UE pentru exercitiul financiar 2007-2013 (-6,5 miliarde lei fata de program) in timp ce veniturile curente, respectiv cele legate direct de evolutia economiei, au inregistrat ritmuri de crestere superioare celor programate, depasirea programului semestrial in cazul acestora din urma fiind de 3,35 miliarde de lei.

"Mai precis, incasari superioare tintelor semestriale au fost inregistrate in principal la nivelul TVA (+2,57 miliarde lei), impozitului pe salarii si venit (+552,8 milioane lei), impozitului pe profit (+487 milioane lei) si contributiilor de asigurari sociale (+202 milioane lei), in timp ce evolutii sub nivelul programat, dincolo de cele deja mentionate, au inregistrat doar veniturile nefiscale (-858,8 milioane lei), dar aceasta din urma a fost determinata de neincasarea unor dividende in raport cu programarea initiala din luna iunie. Supraperformanta semnificativa a veniturilor din primul semestru al a.c. este explicata de o combinatie intre o crestere economica superioara asteptarilor, un plus de eficienta a colectarii, in special la nivelul incasarilor din TVA cat si, probabil, unei evolutii prociclice a conformarii la plata taxelor din partea contribuabililor", explica raportul citat.  

Pe partea de cheltuieli, spune Consiliul Fiscal, toate categoriile, fara exceptii, consemneaza niveluri inferioare celor programate pentru finele S1.

O pondere semnificativa din deviatia de 20 miliarde lei a cheltuielilor totale comparativ cu nivelul programat revine elementului proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (-6,89 miliarde lei), o deviatie majora consemnand insa si cheltuielile de capital, al caror nivel reprezinta doar 34% din programul semestrial (-7,45 miliarde lei). 

Crestere economica de 3,5%, cu rezerva unui impact al anului agricol slab

Consiliul Fiscal se asteapta la o crestere economica in jurul valorii estimate de Comisia Europeana, 3,5%, in acest an, cu rezerva impactului unui an agricol mai slab, se mai arata in raportul anual pe anul 2014 al Consiliului Fiscal.  

"In opinia Consiliului fiscal, rezultatele inregistrate pana acum indica posibilitatea materializarii unui avans al cresterii economice din acest an in jurul recentei valori estimate de CE, cu rezerva impactului unui an agricol mai slab. Reducerea cotei TVA la produsele alimentare si la serviciile de restaurant si catering, dinamica solida a salariilor reale, revenirea pe crestere a investitiilor, precum si accelerarea dinamicii PIB real inregistrata la nivelul UE vor contribui la inregistrarea de catre Romania a unui avans economic net superior celui previzionat la inceputul anului', se precizeaza in  documentul citat.  

Pentru Romania, spune Consiliul Fiscal, prognoza de toamna a Comisiei Europene anticipeaza un ritm de crestere economica de 3,5% in anul 2015 (cu 0,7 puncte procentuale mai mult decat in anul anterior) si o accelerare a cresterii in 2016 la 4,1%, in timp ce in prognoza preliminara de toamna 2015, Comisia Nationala de Prognoza estimeaza un avans al PIB real de 3,4% pentru 2015, respectiv de 4,1% pentru anul 2016.  

"Estimarea pentru PIB real se bazeaza, mai ales, pe cresterea consumului privat si a investitiilor, precum si pe contextul international favorabil si pe manifestarea efectelor pozitive ale reformelor fiscale. Astfel, cererea interna este de asteptat sa inlocuiasca in continuare exportul net ca principal motor de crestere economica, contributia acestuia urmand sa fie chiar negativa in 2015 si 2016. Investitiile ar putea inregistra o dinamica pozitiva ca urmare a costurilor mici pentru creditare, a masurii fiscale de neimpozitare a profitului reinvestit in echipamente tehnologice, a prognozelor favorabile pentru cresterea economica, dar si in contextul unei posibile imbunatatiri a absorbtiei de fonduri europene", potrivit Consiliului Fiscal.  

Totodata, exista asteptari favorabile si in ceea ce priveste evolutia consumului privat ca urmare a cresterii venitului disponibil real al gospodariilor, sustinut de majorarea salariilor si de reducerea preturilor ca urmare a reducerii cotei TVA pentru alimente incepand cu luna iunie 2015.  

"Cresterea cererii interne stimuleaza pozitiv si evolutia importurilor, in timp ce rata de crestere a exporturilor este afectata negativ de traiectoria descendenta a comertului international astfel incat deficitul de cont curent este asteptat sa creasca in 2015 si 2016",  mai arata Consiliul Fiscal.