Din punctul de vedere al utilizarii PIB in anul 2013, modificari ale contributiei la cresterea PIB, intre prima estimare si cea de-a doua, s-au inregistrat la consumul final, de la +0,3% la +0,6%, ca urmare a majorarii volumului cheltuielii pentru consum final individual al gospodariilor populatiei cu 0,2 puncte procentuale (de la 100,7% la 100,9%) si volumului consumului final colectiv efectiv al administratiilor publice cu 2,4 puncte procentuale (de la 95,9% la 98,3%), precum si la formarea bruta de capital fix, de la -1,5% la -0,9%, ca urmare a modificarii volumului sau cu 2,4 puncte procentuale (de la 94,3% la 96,7%). 

De asemenea, INS a revizuit in scadere variatia stocurilor, de la +0,6% la -0,6%, ca urmare a modificarii volumului sau cat si a ponderii sale in utilizarea PIB. 

O contributie in crestere a avut si exportul net de bunuri si servicii, de la +4,1% la +4,4%, ca urmare a cresterii cu 0,3 puncte procentuale a contributiei exportului de bunuri si servicii corelata cu mentinerea constanta a contributiei importului de bunuri si servicii. 

Produsul intern brut in trimestrul IV 2013 a fost, in termeni reali, mai mare cu 1,6% comparativ cu trimestrul III 2013 (date ajustate sezonier). Fata de acelasi trimestru din anul 2012, PIB a inregistrat o crestere cu 5,4% pe seria bruta si cu 5,2% pe seria ajustata sezonier.