"Comparativ cu varianta provizorie, atat dinamica PIB, cat si a valorii adaugate brute pe ramuri de activitate, nu a inregistrat modificari; volumul impozitelor nete pe produs s-a majorat cu 0,3 puncte procentuale ca urmare a cresterii volumului de impozite colectate la bugetul de stat, de la +1,3% la +1,5%", se arata intr-un comunicat al Institutului National de Statistica. 

Sursa citata noteaza ca din punctul de vedere al utilizarii PIB, modificari semnificative ale contributiei la cresterea PIB, intre cele doua estimari, au inregistrat formarea bruta de capital fix (de la -0,1% la -1%, ca urmare a modificarii volumului cu -4,7 puncte procentuale, de la 99,3% la 94,6%, ca urmare a rectificarii valorii investitiilor realizate in sectorul Administratii publice), respectiv exportul net de bunuri si servicii, care a inregistrat o contributie pozitiva la cresterea PIB, de 4,4 procente. 

Ca serie ajustata sezonier Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul I a fost de 154,23 miliarde lei preturi curente, in crestere, in termeni reali, cu 0,6% fata de trimestrul IV 2012 si cu 1,9% fata de trimestrul I 2012.  La cresterea PIB au contribuit toate ramurile economiei, cu exceptia agriculturii, silviculturii si pescuitului, care au avut o contributie negativa (-0,3%). 

Autoritatile estimeaza pentru acest an o crestere a PIB de 1,6%.