"Ministerul Finantelor Publice poate sa deschida, pe baza de conventii incheiate intre parti, conturi tranzitorii la institutii de credit, in vederea colectarii veniturilor bugetelor componente ale bugetului general consolidat de la contribuabilii persoane fizice, platitori de impozite, contributii, taxe sau alte venituri bugetare, clienti ai institutiilor de credit respective", se arata intr-un proiect de ordonanta de urgenta al Guvernului, elaborat de Ministerul Finantelor.

Suma colectata va fi transferata de catre institutia de credit in contul tranzitoriu al Ministerului Finantelor Publice deschis la Trezoreria operativa centrala, cel tarziu in prima zi lucratoare urmatoare de la incasare.

Pentru operatiunile de transfer MFP va plati institutiei de credit comisioane din bugetul trezoreriei statului la nivelul comisioanelor percepute de Transfond.

De asemenea, MFP poate sa deschida conturi colectoare la institutii de credit in scopul incasarii sumelor achitate online de catre contribuabili persoane fizice catre bugetele componente ale bugetului general consolidat.

Si in acest caz, virarea de catre banci a sumelor achitate online de catre contribuabili in conturile colectoare deschise la trezoreria statului pe bugete componente ale bugetului general consolidat se face in termen de o zi lucratoare de la data autorizarii tranzactiei.

In prezent, persoanele fizice care detin conturi bancare pot achita obligatiile prin ordine de plata catre Trezorerie, insa operatiunea presupune anumite costuri.