Imprumuturile, care vor fi acordate in limita sumei de 500 milioane lei, vor putea fi rambursate dupa o perioada de gratie de un an.

"In 2012 Ministerul Finantelor acorda unitatilor administrativ-teritoriale imprumuturi din veniturile obtinute din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei, cu o dobanda de 5,50%, cu termen de rambursare de maximum 5 ani si cu o perioada de gratie de un an, in limita sumei de 500 milioane lei, pentru achitarea obligatiilor de plata restante inregistrate de acestea la 31 decembrie 2011 fata de operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, neachitate la data solicitarii imprumutului", prevede un act normativ pregatit in acest sens de Guvern.

Imprumutul va fi acordat prin exceptie de la Legea finantelor publice locale, care stabileste printre altele ca unitatilor administrativ-teritoriale li se interzice accesul la imprumuturi daca totalul datoriilor anuale reprezentand ratele scadente la imprumuturile contractate si/sau garantate, dobanzile si comisioanele aferente acestora, inclusiv ale imprumutului care urmeaza sa fie contractat in anul respectiv, depaseste 30% din media veniturilor proprii.

Dupa incheierea perioadei de gratie de un an, imprumutul va fi rambursat in transe lunare pe parcursul celor cinci ani.