Citeste si: Guvernul introduce "penalitatea de nedeclarare" a taxelor si impozitelor pentru populatie si firme, pentru sumele care depasesc 50 lei

Obligatia comunicarii zilnice a acestor informatii a fost introdusa de Guvern, prin proiectul noului Cod de Procedura Fiscala, aprobat in sedinta de miercuri.

Astfel, conform documentului citat de Mediafax, institutiile de credit vor fi obligate sa comunice zilnic organului fiscal central lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica care deschid ori inchid conturi, cu datele de identificare ale persoanelor care detin dreptul de semnatura pentru conturile deschise la acestea, lista persoanelor care inchiriaza casete de valori, precum si operatiunile in lei sau in valuta a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 5.000 euro, indiferent daca tranzactia este efectuata prin una sau mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele.

Prin "operatiuni ce par a avea o legatura intre ele" se va intelege operatiunile aferente unei singure tranzactii decurgand dintr-un singur contract sau intelegere de orice natura intre aceleasi parti, a caror valoare este fragmentata in transe mai mici de 5.000 euro ori echivalentul in lei, atunci cand acestea sunt efectuate in cursul aceleiasi zile bancare.

De asemenea, bancile vor fi obligate sa anunte zilnic Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) si despre transferurile externe in si din conturi pentru sume a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 5.000 euro.

In prezent, informatii privind lista persoanelor fizice si firmelor care deschid ori inchid conturi sunt comunicate doar cu o frecventa bilunara, iar lista persoanelor care inchiriaza casete de valori este transmisa numai la cerere, in timp ce date privind operatiunile derulate prin conturile bancare sunt transmise de catre banci numai la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, institutie care nu le poate furniza organelor fiscale, intrucat acest lucru nu este permis de legislatie.

Proiectul aprobat de Guvern mai stabileste insa ca entitatile prevazute la articolul 10 lit. b) – k) din Legea 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor si cele care realizeaza transferuri electronice de numerar sunt obligate la randul lor sa transmita organului fiscal central, zilnic, operatiunile in lei sau in valuta despre care au luat cunostinta cu ocazia desfasurarii activitatii, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 5.000 euro, indiferent daca tranzactia este realizata prin una sau mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele.

Entitatile la care se face referire sunt institutiile financiare si sucursalele din Romania ale institutiilor financiare straine, administratorii de fonduri de pensii private, in nume propriu si pentru fondurile de pensii private pe care le administreaza, agentii de marketing autorizati/avizati in sistemul pensiilor private, cazinourile, auditorii, persoanele fizice si juridice care acorda consultanta fiscala sau contabila, notarii publici, avocatii si alte persoane care exercita profesii juridice liberale.

Continutul informatiilor, standardul de transmitere, tipurile de informatii in legatura cu operatiunile si soldurile aferente conturilor bancare, precum si procedura de transmitere a informatiilor vor fi aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Guvernul sustine ca masura prezinta avantajul constituirii, la nivelul ANAF, a unei baze de date care sa fie valorificata atat in scopul identificarii evaziunii fiscale (venituri nedeclarate), cat si in scopul eficientizarii activitatii de executare silita (prin poprire).