Conform băncii centrale, în structură, de la semestru la semestru, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1,127 miliarde de euro, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 376 milioane de euro, balanţa veniturilor primare a adus o contribuţie pozitivă de 1,123 miliarde de euro, iar balanţa veniturilor secundare un excedent de 504 milioane de euro.

Pe de altă parte, în perioada ianuarie - iunie 2020, datoria externă totală a crescut cu 5,579 miliarde de euro. În structură, datoria externă pe termen lung a însumat 78,983 miliarde de euro la 30 iunie 2020 (70,9% din totalul datoriei externe), în creştere cu 7,2% faţă de 31 decembrie 2019.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat, la 30 iunie 2020, nivelul de 32,469 miliarde de euro (29,1% din totalul datoriei externe), în creştere cu 0,8% faţă de 31 decembrie 2019, menţionează BNR.

Totodată, rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 18,1%, în perioada ianuarie - iunie 2020, comparativ cu 18,6%, în anul 2019, în timp ce gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii a fost de 5,7 luni, în comparaţie cu 4,6 luni, la 31 decembrie 2019.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 iunie 2020 a fost de 80%, faţă de 73,8%, la finele anului trecut.