Astfel, beneficiarii programului IMM Factor vor putea obţine de la băncile înscrise în program finanţări de tip factoring acordate pe baza facturilor comerciale şi garantate de stat.

Aceştia vor fi susţinuţi de o schemă de ajutor de stat, sub formă de granturi, prin care vor fi acoperite costurile de finanţare (dobânda aferentă sumelor avansate de finanţator şi comisionul de factoring aferent serviciilor de colectare şi administrare creanţe) în procent de 50% şi costurile de garantare (comisionul de risc şi comisionul de gestiune), în procent de 100%.

Valoarea maximă a granturilor ce pot fi acordate prin schema de ajutor de stat este de până la 800.000 euro/IMM, iar pentru sectoarele pisciculturii şi acvaculturii, precum şi cel al agriculturii, granturile sunt limitate până la maximum 120.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fiecare beneficiar.

Garanţiile vor fi acordate în procent de maximum 50% din valoarea finanţării de tip factoring, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanţării garantate cu posibilitatea prelungirii finanţării de maximum 3 ori, pe perioade de până la 12 luni.

Valoarea plafonului de garantare este de maximum 5.000.000 lei/ beneficiar, iar valoarea maximă a unei garanţii pentru o facilitate de factoring este de maximum 750.000 lei.

"IMM Factor este cel de-al treilea program guvernamental care susţine accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii, prin acordarea de facilităţi de garantare de către stat pentru finanţarea creditului comercial. IMM Factor vine ca răspuns la realitatea economică potrivit căreia în România creditul comercial este insuficient dezvoltat, în timp ce în ţări cu economie de piaţă dezvoltată are o pondere importantă ca sursă de finanţare. România ocupă locul 26 între ţările europene în privinţa intermedierii financiare prin factoring, situaţie care trebuie remediată pentru a oferi lichidităţile necesare sectorului antreprenorial, atunci când există vârfuri de plăţi in activitatea IMM-urilor", se precizează în comunicatul FNGCIMM.

Pot beneficia de garanţii şi ajutor de stat IMM-urile din toate sectoarele de activitate (cu excepţia celor declarate neeligibile potrivit OUG 146/2020), care respectă condiţiile programului şi se încadrează în normele şi procedurile interne ale finanţatorilor.

"IMM Factor reprezintă o soluţie la o problema cu care ştim că se confruntă mediul antreprenorial şi îndemnăm întreprinzătorii să acceseze până la finalul acestui an produsele de factoring ce vor fi oferite de către finanţatori pentru derularea activităţii curente, să beneficieze de granturile de până la 800.000 de euro şi de garanţiile de stat de până la 5.000.000 lei", a declarat Dumitru Nancu, directorul general al FNGCIMM.

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.

Garanţia FNGCIMM SA - IFN este de maximum 80% din valoarea împrumutului, fără a depăşi suma de 2,5 milioane euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanţator.

FNGCIMM SA - IFN colaborează cu 27 instituţii financiare ân baza unor convenţii de lucru.