Declarația unică se depune pentru impozitul și contribuțiile aferente veniturilor obținute de PFA și alte persoanele fizice din activități independente, drepturi de autor, chirii, dividende și alți contribuabili. 

Declarația se poate depune on-line prin "Spaţiul privat virtual" și prin intermediul serviciului "Depunere declarații", disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat sau in format hârtie, direct la registratura Fiscului sau se poate transmite prin poştă, cu confirmare de primire.

Cine depune declaraţia unică:

- persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate, care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal;

- persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

 Persoanele fizice au obligaţia să declare:

- impozitul pe veniturile realizate din România sau/şi din străinătate în anul 2019;

- impozitul pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2020;

- venitul estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii sociale pentru anul 2020 şi, după caz, a declarării contribuţiilor sociale datorate în anul fiscal 2019.

Bonificații pentru cei care vor plăti până pe 30 iunie impozitele și contribuțiile pentru anul 2019 si vor depune declaratia unică on-line:

a) se acordă o bonificaţie de 5% pentru plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligaţii fiscale anuale pentru anul 2019, dacă toate aceste obligaţii fiscale de plată se sting prin plată sau compensare, integral până la data 30 iunie 2020 inclusiv; 

b) se acordă o bonificaţie de 5% pentru depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Bonificaţia se determină de contribuabil şi se evidenţiază în mod distinct în declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice, sub rezerva verificării ulterioare.

În cazul în care plata obligaţiilor fiscale anuale datorate pentru anul 2019 a fost efectuată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sau ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2020 inclusiv, aceasta se ia în considerare pentru acordarea bonificaţiilor. Sumele achitate în plus faţă de obligaţiile fiscale de plată aferente anului 2019 se pot restitui, la cerere, sau pot fi compensate.