În trimestrul 4 din 2017, profitul net s-a situat la 642 de milioane de lei.

Valoarea vânzărilor consolidate a crescut uşor, cu 5%, comparativ cu T1/17, susţinută de preţuri mai mari ale produselor petroliere şi gazelor naturale şi de volume mai mari ale vânzărilor de electricitate, contrabalansate parţial de volume mai mici ale vânzărilor de gaze naturale şi preţuri mai mici ale energiei electrice.

Vânzările din Downstream Oil au reprezentat 70% din totalul vânzărilor consolidate, în timp ce vânzările din Downstream Gas au reprezentat 28% şi cele din Upstream 2% (vânzările din Upstream fiind, în mare parte, vânzări în interiorul Grupului, nu către terţi), relevă un comunicat al OMV Petrom.

Rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale a crescut în T1/18 cu 25% la 958 milioane de lei, ca urmare a condiţiilor de piaţă favorabile şi disciplinei costurilor. Profitul net CCA excluzând elementele speciale atribuibil acţionarilor OMV Petrom SA a fost 752 milioane de lei, în creştere cu 28% raportat la trimestrul 1 din 2017, când acesta s-a situat la 586 milioane de lei.

În trimestrul 1 din 2018, elementele speciale au cuprins venituri nete în valoare de 71 de milioane de lei, în timp ce câştigurile din deţinerea stocurilor au fost în sumă de 50 de milioane de lei.

În T1/17, elementele speciale nete de natura veniturilor s-au ridicat la 5 milioane de lei şi câştigurile din deţinerea stocurilor au fost în sumă de 26 milioane de lei.

Rezultatul din exploatare al Grupului pentru T1/18 a crescut la 1,08 miliarde de lei, comparativ cu 798 milioane de lei în T1/17, în principal datorită veniturilor mai mari din vânzări şi a optimizării costurilor.

În ceea ce priveşte rezultatul financiar net, acesta s-a deteriorat cu 11%, de la o pierdere de 56 milioane de lei în T1/17 la o pierdere de 63 milioane de lei în T1/18, reflectând în principal cheltuieli mai mari din diferenţe de curs valutar, contrabalansate parţial de creşterea netă a veniturilor din dobânzi.

Prin urmare, profitul înainte de impozitare în T1/18 a fost de 1,017 miliarde de lei şi a crescut cu 37% comparativ cu T1/17.

Investiţiile companiei au crescut în primele trei luni ale anului în curs la valoarea de 843 milioane de lei, în creştere cu 139% faţă de perioada similară din 2017 (353 milioane de lei), cuprinzând în principal investiţiile din Upstream în sumă de 653 milioane de lei în T1/18, comparativ cu 324 milioane de lei în T1/17. Creşterea investiţiilor a fost determinată în principal de intensificarea activităţii de foraj şi de pregătirile legate de revizia generală planificată a rafinăriei, precizează reprezentanţii companiei.

În Downstream, investiţiile s-au ridicat la 190 milioane de lei, mult mai mari decât cele din T1/17, care s-au situat la 29 milioane de lei, din care 189 milioane de lei în Downstream Oil (T1/17: 28 milioane de lei).

La 31 martie 2018, OMV Petrom Group a înregistrat angajamente pentru investiţii în sumă de 1,493 miliarde de lei, în comparaţie cu 978 milioane de lei, la 31 decembrie 2017.

Grupul OMV Petrom a raportat la 31 martie 2018 o poziţie netă de numerar în valoare de 3,626 miliarde de lei la sfârşitul, mai mare decât valoarea de 2,897 miliarde de lei înregistrată la sfârşitul T4/17.