"Consiliul Concurenţei are suspiciunea că Hidroelectrica SA, prin comportamentul său de ofertare, a limitat cantitatea de energie comercializată pe unele segmente de piaţă (în principal pe Piaţa pentru Ziua Următoare), în scopul realizării unor oferte cu preţuri mai ridicate pe Piaţa de Echilibrare (PE)", se arată în comunicat.

Piaţa pentru Ziua Următoare (PZU) este o componentă a pieţei angro de energie electrică, respectiv principala piaţă spot de energie electrică din România, şi reprezintă cadrul organizat în care au loc tranzacţii cu energie electrică pentru fiecare interval orar al zilei următoare (care este şi ziua de livrare). Preţul de închidere al PZU este folosit în mod curent drept preţ de referinţă în domeniul energiei electrice.

Piaţa de echilibrare (PE) este, de asemenea, una dintre componentele pieţei angro de energie electrică, organizată de Operatorul de Transport şi Sistem (OTS), care are rolul de a echilibra balanţa producţie-consum în timp real, în scopul menţinerii siguranţei şi stabilităţii în funcţionare a sistemului energetic naţional.

Piaţa de echilibrare satisface în principal nevoia participanţilor la piaţă de a-şi ajusta cantitatea de energie contractată în funcţie de cerere şi are o puternică componentă tehnică. Pe piaţa de echilibrare Operatorul de Transport şi Sistem cumpără şi/ sau vinde energie electrică de la/ către participanţii la piaţă deţinători de unităţi şi/ sau consumuri dispecerizabile.

Preţul pe piaţa de echilibrare este în general mai mare faţă de preţul de închidere al pieţei înregistrat pe PZU, explică reprezentanţii Consiliului Concurenţei.

"Analiza comportamentului producătorului de energie electrică Hidroelectrica SA se realizează în strânsă colaborare cu ANRE şi a avut drept punct de pornire variaţiile semnificative de preţ", au mai spus reprezentanţii Consiliului.

În cadrul investigaţiei s-au efectuat inspecţii inopinate la sediile societăţilor Hidroelectrica şi Transelectrica, iar documentele ridicate se află în analiză autorităţii de concurenţă, în cadrul procedurilor specifice.

Transelectrica nu este parte vizată de investigaţie, inspecţia la sediul companiei realizându-se întrucât autoritatea de concurenţă a considerat că pot fi găsite date şi informaţii relevante pentru analiză efectuată, dată fiind calitatea să de administrator al pieţelor de servicii de echilibrare.

Inspecţiile inopinate sunt autorizate de Curtea de Apel Bucureşti şi sunt justificate de necesitatea obţinerii tuturor informaţiilor şi documentelor necesare clarificării posibilelor practici anticoncurenţiale analizate.

Inspecţiile inopinate reprezintă o etapă importantă în cadrul procedurilor de investigare a unui posibil comportament anticoncurenţial, efectuarea acestora nereprezentând o antepronunţare în ceea ce priveşte vinovăţia companiilor, mai precizează Concurenţa.

Hidroelectrica: Concluziile unei investigaţii în derulare au fost ante-pronunţate

În replica, Hidroelectrica se declară îngrijorată de faptul că, la nivel declarativ, concluziile unei investigaţii în derulare, aflată în stadiu incipient, au fost ante-pronunţate şi solicită la rândul său un tratament similar şi corectitudine, susţinând că ea respectă principiul transparenţei în relaţia cu autorităţile.

"Hidroelectrica ia act cu surprindere de suspiciunile exprimate în spaţiul public de Consiliul Concurenţei în legătură cu modul de acţiune al societăţii pe piaţa producerii şi comercializării de energie electrică din România şi priveşte cu îngrijorare faptul că, la nivel declarativ, concluziile unei investigaţii în derulare, aflată în stadiu incipient, au fost ante-pronunţate. Pentru eliminarea acuzaţiilor de posibil abuz de poziţie dominantă al companiei, Hidroelectrica a pus deja şi este dispusă în continuare să pună la dispoziţia oricăror instituţii şi organisme competente toate documentele necesare pentru clarificarea comportamentului societăţii. Compania respectă principiul transparenţei în relaţia cu autorităţile şi solicită la rândul său un tratament similar şi corectitudine", se arată într-un comunicat al Hidroelectrica.

Potrivit sursei citate, strategia Hidroelectrica presupune contractarea pe termen lung: peste 80% din energia vândută de societate este destinată îndeplinirii acestui tip de contracte.

Mai mult, Hidroelectrica susţine că acţionează cu prioritate pe pieţele cu grad predictibil mare şi evită, pe cât posibil, tranzacţiile pe pieţele cu volatilitate ridicată.

"Societatea respectă principiile de comportament de piaţă consacrate prin Legea 123/2012, a energiei electrice şi gazelor naturale: tranzacţionare transparentă, concurenţială şi nediscriminatorie. Astfel, deşi Piaţa pentru Ziua Următoare este considerată 'de referinţă' în accepţiunea Consiliului Concurenţei, ea prezintă pentru Hidroelectrica un interes marginal: în anul 2017 societatea a tranzacţionat pe PZU 6% din totalul producţiei de energie, iar în anul 2018 procentul a fost de 8%. Relevant este în acest context şi faptul că Hidroelectrica a avut anul trecut o cotă de 3,5% din totalul volumelor tranzacţionate pe PZU şi de 5,2% în primul semestru al anului curent", afirmă compania.

În comunicat se atrage atenţia că poziţia dominantă presupune, în definiţia dată de Comisia Europeană, ca ''o întreprindere care deţine o cotă importantă dintr-o anumită piaţă să se comporte în sensul îngrădirii concurenţei pe acea piaţă. De asemenea, poziţia dominantă este considerată comportament anticoncurenţial atunci când întreprinderea se foloseşte de poziţia sa în mod abuziv pentru a elimina concurenţa", ori Hidroelectrica nu se găseşte într-o astfel de situaţie.

Fluctuaţiile de preţ de pe pieţe reflectă deficitul sau surplusul de energie electrică dintr-o anumită perioadă, precizează Hidroelectrica.

"Dorim să subliniem faptul că Hidroelectrica îşi asigură strategic rezervele de apă pentru contractele aflate în derulare şi serviciile de sistem licitate şi - mai mult - se află la dispoziţia Operatorului Naţional de Transport Transelectrica, apelările în piaţa de echilibrare în cazul dezechilibrelor produse de ceilalţi participanţi la piaţă făcându-se exclusiv prin DEN", se mai spune în comunicat.