Ministerul Finanetelor propune si reglementarea unui termen special de prescriptie de cinci ani (fata de termenul general de 3 ani), in care Fondul de garantare va putea plati indemnizatiile/despagubirile, pentru protejarea intereselor legitime si a drepturilor creditorilor de asigurari. 

Proiectul de act normativ vizeaza si introducerea unei sectiuni care sa reglementeze modul de dizolvare si lichidare (voluntara) a societatilor din domeniul asigurarilor, inclusiv a brokerilor de asigurare, necesitate ce a rezultat ca urmare a unor situatii ivite in practica din ultima perioada de timp, se precizeaza in nota de fundamentare. 

Potrivit documentului, procedurile privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare nu vor fi aplicate sucursalei unei societati de asigurare sau a unei societati mutuale dintr-un stat membru al Uniunii Europene (sau Spatiului Economic European) care a primit o autorizatie de la autoritatea competenta a statului membru de origine. 

Legea 503/2004 defineste procedura falimentului ca fiind procedura care implica orice masuri necesare pentru realizarea activelor societatii de asigurare debitoare, aflata in stare de insolvabilitate, si pentru distribuirea fondurilor intre creditori, actionari si asociati. 

In documentul Ministerului Finantelor, falimentul este definit ca fiind procedura de insolventa care se aplica asiguratorului/reasiguratorului care implica masurile necesare pentru lichidarea averii acestuia in vederea acoperirii pasivului.  Prin propunerile incluse in document, Ministerul Finantelor vrea sa coreleze dispozitiile Legii 503/2004 cu Legea 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, ca urmare a modificarii Legii 32/2000, atat prin OUG 201/2005 cat si prin alte acte normative ulterioare. 

De asemenea, institutia vrea sa coreleze dispozitiile Legii 503/2004 cu Legea 85/2006 privind procedura insolventei, care este noul cadrul legislativ general in domeniul falimentului, ca urmare a abrogarii Legii 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, si care completeaza prevederile legii speciale. 

Actul normativ propus va modifica si titlul Legii 503/2004, din lege privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare, in lege privind redresarea financiara, falimentul, dizolvarea si lichidarea in activitatea de asigurare, in vederea corelarii titlului cu prevederile nou introduse, se mai spune in nota de fundamentare, informeaza Mediafax.