Articulul 6 din normele de aplicare stabileste ca: "Baza de calcul al contributiilor individuale, prevazuta la art. III alin. (3) din ordonanta de urgenta, pentru asigurarile sociale si pentru asigurarile pentru somaj o constituie venitul net lunar realizat, dar nu mai mult de echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie, pentru veniturile de natura profesionala cu caracter repetitiv - lunar, trimestrial sau semestrial realizate in conditiile prevazute la art. 3 alin. (1) sau (2)".

Pentru veniturile de natura profesionala realizate in mod ocazional, baza de calcul o reprezinta venitul net anual realizat, dar nu mai mult de echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie.

Baza lunara de calcul a contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate prevazuta o constituie cuantumul net al veniturilor de natura profesionala realizate lunar, determinat ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile aferente realizarii venitului, care este limitat la echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie si nu poate fi mai mic decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia.

Potrivit normelor, contributia de asigurari sociale de sanatate se plateste de persoana care le realizeaza la termenele stabilite in Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, normele stabilesc ca persoanele cu venituri de natura profesionala pentru care se platesc CAS-uri au obligatia de a depune cate o declaratie privind asigurarea in sistemul public de pensii, in sistemul asigurarilor pentru somaj, respectiv de a incheia contracte de asigurare in sistemul de asigurari sociale de sanatate.

Declaratiile de asigurare se depun, o singura data, pana la data de 25 a lunii pentru luna anterioara in care s-au realizat venituri de natura profesionala, la casa teritoriala de pensii si, dupa caz, la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti din raza de domiciliu sau de resedinta a persoanelor asigurate.

"Declaratiile prevazute la alin. (1), (2) si (4) constituie titluri de creanta si devin titluri executorii la data la care creantele bugetare sunt scadente conform legii", se arata mai arata in norme, ceea ce sugereaza ca responsabilitatea platii revine persoanei care incaseaza veniturile de natura profesionala.

Aceasta concluzie este intarita si de prevederile articolului 9 din norme care stabilesc ca: Termenele de declarare prevazute la art. 8 alin. (1) si (4) constituie si termene de plata a contributiilor individuale.

Ordonanta de Urgenta 58/2010 de modificare a Codului Fiscal stabileste insa la Articolul II aliniatul 4 ca: "obligatia declararii, calculului, retinerii si platii contributiilor prevazute la alineatul precedent (venituri de natura profesionala -n.r.) revine platitorilor de venit", ceea ce inseamna ca normele de aplicare a Codului Fiscal contrazic chiar textul legii.

Decizia ca responsabilitatea platii CAS sa revina beneficiarului de venit ar fi justificata pentru ca retinerea la sursa in limita unei baze de calcul de cel mult cinci salarii medii brute nu poate fi aplicata in cazul celor care obtin venituri profesionale de la mai multe entitati.

Totodata, normele stabilesc ca in lunile in care nu realizeaza venituri de natura profesionala, persoanele au obligatia de a notifica acest fapt casei teritoriale de pensii, precum si agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti din raza de domiciliu sau de resedinta a acestora.

Ultimul articol din ordonanta prin care au fost aprobate normele spune ca, in masura in care se impun precizari suplimentare cu privire la contributia individuala de asigurari sociale, respectiv contributia individuala de asigurari pentru somaj, acestea vor fi emise prin ordin al ministrului Muncii.

Guvernul a aprobat, luni, normele metodologice de aplicare a ultimelor modificari efectuate la Codul Fiscal, prin care a fost extinsa baza de impozitare, norme care reglementeaza inclusiv sistemul de impunere in cazul persoanelor platite prin drepturi de autor.

La finalul sedintei de luni, ministrul Muncii, Mihai Seitan, a declarat ca, in cazul remuneratiilor ocazionale cu drepturi de autor, scutirea de la plata CAS va fi posibila atunci cand astfel de plati nu sunt efectuate la intervale de timp regulate.

"Legislatia pe care o lansam acum nu se refera la schimbari de modalitati de activitate si acoperire financiara a acesteia prin raportul de munca. Drepturi de autor in orice situatie se platesc, fie ca sunt acoperite alaturi si de un salariu, fie ca nu sunt acoperite, fie ca sunt periodice, fie ca sunt ocazionale, deci se refera la o creatie orecare, sunt in continuare admise. Singura problema este ca in cazul in care exista repetitivitate, aceste elemente sa fie considerate venituri de natura salariale si sa se plateasca aceasta contributie", a spus Seitan.

Simulator de calcul pentru cat va trebui sa contribui de acum incolo!