Ministerul Finantelor Publice (MFP) a postat vineri proiectul de HG prin care se stabilesc conditiile, procedura si termenele de restituire ca ajutor de stat catre operatorii de transport rutier licentiati a sumei de 4 eurocenti din acciza suplimentara de 7 eurocenti, aplicata incepand cu 1 aprilie 2014.

Procedura de restituire a unei parti din acciza suplimentara este structurata in doua etape. Prima etapa presupune inregistrarea operatorilor economici care doresc sa solicite restituirea de acciza, in conditiile acestui act normativ, in Registrul vehiculelor si al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize, scrie Mediafax.

Inregistrarea presupune depunerea la Autoritatea Rutiera Romana (ARR), o singura data, cu ocazia inregistrarii, a unei serii de documente prin care operatorii economici fac dovada eligibilitatii lor si a vehiculelor pe care le detin.

ARR verifica atat eligibilitatea operatorului economic, cat si pe cea a vehiculelor pe care le detine (din punctul de vedere al licentierii, tonajului, altor conditii prevazute de lege).

"Nu se incadreaza in categoria beneficiarilor acestei scheme de ajutor de stat operatorii economici care se afla in procedura de executare silita, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala sau dizolvare, declarati inactivi sau care au intrat in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, cei care au avut decizii de recuperare a ajutorului de stat, precum si cei care se afla in dificultate, conform reglementarilor Comisiei Europene. Autoritatea Rutiera Romana a fost desemnata administrator al schemei de ajutor de stat, avand in vedere faptul ca detine baza de date care include toate informatiile necesare stabilirii eligibilitatii operatorilor economici si a vehiculelor detinute de acestia", se arata intr-un comunicat al MFP.

In a doua etapa a procedurii, ARR verifica documentele, in sensul corelarii informatiilor dintre cantitatile de motorina mentionate in facturi si cele pentru care se face solicitarea de restituire. Daca aceste cantitati corespund si sunt indeplinite toate conditiile de eligibilitate prevazute de lege, ARR emite decizia de restituire, pe care o comunica atat operatorului economic, cat si Ministerului Finantelor Publice.

MFP are calitatea de ordonator principal de credite si vireaza suma de bani de care operatorul economic beneficiaza prin aceasta schema de ajutor de stat. "Cererea de restituire a accizei se depune pentru un trimestru calendaristic, incepand cu prima zi a trimestrului urmator celui pentru care se solicita restituirea, dar nu mai tarziu de un an de la aceasta data", se arata in comunicat.

Acciza a fost introdusa la 1 aprilie, iar trimestrul pentru care poate fi solicitata prima restituire incepe la 1 iulie. La cererea de restituire, operatorii economici trebuie sa anexeze o serie de documente, respectiv certificat de inregistrare fiscala, documente din care rezulta ca detin card de gestiune a alimentarilor cu motorina sau, in cazul in care au statie de alimentare proprie, sa dovedeasca faptul ca aceasta este dotata cu dispersor electronic pentru distributie, facturile de achizitie a motorinei, dovada platii facturilor prin instrumente de plata bancare.

Restituirea de accize nu se aproba in cazul operatorilor economici care inregistreaza datorii la bugetul general consolidat, iar controalele ulterioare cu privire la realitatea informatiilor prezentate in administrarea schemei de ajutor de stat se efectueaza de catre ANAF, potrivit Codului de Procedura Fiscala.

"Numarul total estimat al operatorilor economici care urmeaza sa beneficieze de ajutor de stat, prin intermediul acestei scheme, este de 20.114, respectiv operatorii economici stabiliti in Romania, care nu au datorii la bugetul de stat, la care se adauga operatorii economici nerezidenti. Estimarea de 20.114 operatori economici beneficiari ai ajutorului de stat poate fluctua in functie de numarul operatorilor care nu detin carduri de gestiune a alimentarilor sau rezervoare proprii dotate cu dispersoare electronice pentru distributie si de numarul operatorilor care isi platesc obligatiile restante la bugetul de stat consolidat", mai arata MFP.

Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat este 4 aprilie 2014 - 31 martie 2019, inclusiv, iar bugetul alocat este de 3,02 miliarde lei. Pentru anul 2014, bugetul alocat acestei scheme de ajutor este de 282,5 milioane lei, cu posibilitatea suplimentarii.