Potrivit proiectului noii Legi a sanatatii, citat de Mediafax, asiguratorii care pot intra in sistemul de asigurari sociale de sanatate au obligatia indeplinirii cumulative a urmatoarelor conditii de eligibilitate: sa fie autorizati de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor din Romania; sa fi incheiat la nivelul grupului national sau international din care fac parte polite de asigurare de sanatate pentru cel putin un milion de asigurati in anul fiscal anterior intrarii in vigoare a legii, iar valoarea totala a primelor de asigurare sa fi fost de cel putin 250 de milioane de euro la nivelul companiei din care fac parte, in aceeasi perioada.

Proiectul mai prevede ca intre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si asiguratorii de sanatate vor fi incheiate contracte de tip civil care reglementeaza conditiile de alocare a sumelor de catre CNAS si conditiile acordarii serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale din pachetul de baza pentru asigurati.

De asemenea, asiguratorii de sanatate pot incheia contracte de tip civil, dupa caz, cu furnizorii de servicii medicale din pachetul de baza. Conditiile minime privind modalitatea de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale din pachetul de baza si modalitatea de decontare a acestora se stabilesc prin Contractul-cadru, care se aproba prin hotarare a Guvernului, si prin normele metodologice de aplicare a acestuia.

Proiectul de lege mai prevede ca asiguratorilor de sanatate incheie in mod nediscriminatoriu contracte de asigurari sociale de sanatate cu asiguratii din sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania. De asemenea, asiguratorii nu au dreptul sa rezilieze contractele de asigurari sociale de sanatate incheiate cu asiguratii.

In plus, asiguratorul de sanatate poate stabili, de comun acord cu un angajator, sa ofere avantaje suplimentare legate de pachetul de servicii asigurate si/sau avantaje financiare legate de asigurari voluntare suplimentare pentru salariatii proprii, daca angajatii sai actuali sau fostii angajati ori familiile acestora incheie asigurari de sanatate in baza unui contract cadru, indicat in acordul respectiv.

Angajatorul trebuie sa obtina acordul prealabil al angajatilor pentru care va incheia contractul. Avantajul oferit nu poate duce la diminuarea pachetului de servicii stabilit prin Contractul cadru.

Proiectul de act normativ mai prevede ca asiguratorii pot constitui, pe baza contractuala, retele de furnizori care sa ofere servicii medicale, cu indeplinirea prevederile legale referitoare la furnizorii de servicii medicale si pot sa utilizeze Sistemul informatic unic integrat al CNAS.

Proiectul noii Legi a sanatatii a fost pus, miercuri, in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Sanatatii, casele de asigurari de sanatate private si posibilitatea spitalelor de a se organiza ca unitati cu statut de fundatie sau chiar de societate comerciala fiind printre principalele modificari.

Termenul limita pana la care se pot face propuneri la proiectul de lege este de zece zile, insa documentul va ramane pe site pana in 28 ianuarie 2012.