Potrivit actului normativ, unitatile administrativ-teritoriale vor inscrie in sistemul integrat de cadastru si carte funciara imobilele din extravilan, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor.

"Aceste actiuni se vor finanta in cadrul Programului national de cadastru si carte funciara. In cazul unitatilor administrativ teritoriale in care nu exista terenuri in extravilan, acestea pot demara lucrarile de inregistrare sistematica a celor din intravilan. Pentru intabularea terenurilor agricole, unitartile administrativ-teritoriale vor primi finantare din bugetul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), pe baza de contract de finantare anual", se arata in comunicat.

Conform sursei citate, ANCPI va asigura finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica pentru toate cele 3.180 unitati administrativ-teritoriale din Romania, plus municipiul Bucuresti, prin utilizarea veniturilor proprii ale agentiei. In acest an, bugetul alocat este in valoare de 90,7 milioane euro, precizeaza Guvernul.

"Decizia luata de Guvern este definitorie pentru accesarea de catre fermieri a fondurilor alocate Romaniei in cadrul Pilonului I al Politicii Agricole Comune si la implementarea schemelor de plati in agricultura, in sectoarele vegetal si zootehnic, care se aplica in perioada 2015 - 2020, prin intabularea terenurilor agricole din sectoarele cadastrale din extravilanul localitatilor", mai spune Executivul.

Totodata, actul normativ va da posibilitatea ca unitatile administrativ teritoriale care au derulat deja lucrari de inregistrare sistematica din fonduri proprii sa poata primi cofinantare din partea ANCPI, ulterior finalizarii inregistrarii sistematice la nivel de sector cadastral si nu doar dupa finalizarea inregistrarii la nivelul intregii unitati administrativ-teritoriale. Masura este menita sa asigure accelerarea ritmului de desfasurare a lucrarilor de intabulare, mai spune Guvernul.

"O noua reglementare instituita prin actul normativ creeaza cadrul legal pentru ca ANCPI sa deschida carti funciare din oficiu, prin conversia in format electronic a informatiilor disponibile, acolo unde exista carti funciare vechi; noile prevederi detaliaza si modalitatea de contestare a acestor inscrieri, ceea ce va asigura protejarea drepturilor cetatenilor si va conduce la cresterea numarului de imobile inscrise in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara", se arata in comunicat.

De asemenea, pentru a asigura concordanta dintre situatia din evidentele cadastrale si cea reala, la nivelul oficiilor teritoriale vor fi constituite comisii abilitate sa procedeze la indreptarea erorilor savarsite cu ocazia receptiilor cadastrale si a inscrierilor in cartea funciara, mai afirma Guvernul.

O alta masura are in vedere detalierea modalitatii de furnizare a serviciilor online, pentru a permite accesul online institutiilor publice, notarilor publici, expertilor judiciari, persoanelor autorizate sa realizeze lucrari de cadastru, geodezie, cartografie si fotogrammetrie si executorilor judecatoresti si instantelor judecatoresti la platforma informatica a sistemului integrat de cadastru si carte funciara al ANCPI.

"Cuantumul onorariului notarial ce se va achita de catre ANCPI pentru eliberarea de catre notarii publici a certificatelor de mostenitor pentru succesiunile nedezbatute, certificate intocmite cu privire la imobile ce au facut obiectul inregistrarii sistematice, va fi stabilit prin Ordin comun al ministrului Justitiei si directorului general al Agentiei, in indeplinirea conditionalitatii stabilita prin Memorandumul de intelegere ratificat prin Legea nr. 31/2014", mai spune Executivul.

Potrivit Guvernului, masurile sunt cuprinse in ordonanta de urgenta aprobata de Executiv prin care se care modifica Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile ulterioare.

Guvernul precizeaza ca programul national de cadastru si carte funciara este obligatoriu sa fie implementat in perioada 2015-2023, iar Romania va beneficia in perioada 2015-2020 de importante alocari financiare de la Uniunea Europeana, fapt ce impune luarea tuturor masurilor necesare pentru derularea fondurilor destinate finantarii politicii agricole comune si pentru a asigura o capacitate ridicata de absorbtie a acestor fonduri.

"Accelerarea inregistrarii imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara, prin proceduri simplificate de inregistrare sistematica, precum si cresterea numarului imobilelor inregistrate in sistemul integrat de cadastru si carte funciara constituie obiective asumate de statul roman, in considerarea principiului constitutional de a garanta proprietatea", se mai afirma in comunicatul citat.

TVA de 9% in agricultura

Guvernul a decis marti reducerea cotei de TVA de la 20% la 9% pentru ingrasaminte, seminte si pentru prestari de servicii specifice sectorului agricol, impactul bugetar pentru anul acesta fiind de circa 65,8 milioane de lei, a declarat ministrul Finantelor Publice, Anca Dragu, citata de Agerpres.

"Mai avem o masura foarte importanta si anume o reducere a cotei de TVA de la 20% la 9% pentru ingrasaminte, pesticide, pentru seminte si alte produse destinate insamantatarii sau plantarii, dar si pentru prestari de servicii specifice de tipul celor utilizate in sectorul agricol, cum ar fi pentru lucrari de arat, de semanat, de prasit, ierbicidat, recoltat, greblat etc. Aceasta masura este conforma cu acquis-ul comunitar in domeniu si este de natura a crea premisele pentru stimularea persoanelor care desfasoara activitati in domeniul agricol, cresterea nivelului de accesibilitate la bunuri si servicii de tipul celor utilizate in sectorul agricol, facilitarea de noi investitii in agricultura, derularea in conditii optime a programelor de investitii din fondurile europene nerambursabile in domeniul agricol. Un impact bugetar pentru anul acesta ar fi de circa 65,8 milioane lei, iar pentru anul 2017 estimam un impact de 190,9 milioane lei, pentru 2018 - 203,3 milioane lei", a mai spus Dragu.

Potrivit ministrului Finantelor Publice, aceasta masura este importanta pentru diminuarea evaziunii fiscale in domeniul de TVA si in domeniul agricol in general.

"La reducerea de TVA pentru agricultura constatam ca avem efecte pozitive in runda a doua, care inchid cam peste o treime din pierderea initiala, iar efectele de runda a treia, de multiplicare in economie, ajung chiar sa acopere integral reducerea de venituri ca urmare a reducerii cotei de TVA. Desigur, este si o masura importanta pentru diminuarea evaziunii fiscale in domeniul de TVA si in domeniul agricol in general", a explicat Dragu.

Aceasta a mai precizat ca agricultura are un potential care trebuie stimulat pentru a deveni un factor suplimentar de crestere economica.

"Pot sa (...) spun ca agricultura am considerat de la inceput ca are potential ce trebuie exploatat, ponderea in PIB a agriculturii este de numai 4,5%, in timp ce alte domenii, de exemplu industria, are o pondere de 22,5%. Din studiile noastre, ponderea agriculturii in PIB este mult mai mica si fata de tarile europene cu care Romania se poate compara. Ca atare, am luat si aceste masuri pentru stimularea domeniului agricol si pentru ca acesta sa devina un factor suplimentar de crestere economica", a mai afirmat Dragu.