Se propune astfel majorarea, atat a veniturilor, cat si a cheltuielilor bugetului general consolidat, pe sold, cu suma de 4,46 miliarde de lei, astfel incat deficitul bugetului general consolidat sa se mentina nemodificat ca valoare nominala, respectiv 13,004 miliarde de lei.

Ca pondere in PIB, deficitul creste de la 1,83% la 1,86%, ca urmare a modificarii nivelului PIB estimat pe anul 2015. 

Venituri

cele mai mari cresteri sunt luate in calcul la impozitul pe profit, 810 milioane de lei, in timp ce veniturile din TVA scad cu 235 de milioane de lei.

Cheltuieli

Cresc cele cu asistenta sociala, cu 1,3 miliarde de lei, si scad cele aferente programelor cu finantare rambursabila, cu 169 milioane de lei. 

Conform proiectului, veniturile bugetului de stat pe anul 2015 se majoreaza pe sold cu suma de 287,1 milioane de lei. Veniturile de la impozitul pe profit cresc cu 810,7 milioane de lei pe fondul majorarii incasarilor realizate in primul semestru al anului 2015 si al evolutiei principalilor indicatori macroeconomici, iar impozitul pe venit se majoreaza cu 762,4 milioane de lei pe fondul cresterii incasarilor realizate in primul semestru al anului 2015 si al evolutiei principalilor indicatori macroeconomici.

"Din aceasta influenta, suma de 463,4 milioane de lei reprezinta cote defalcate din impozitul pe venit alocate bugetelor locale", se arata in proiectul de ordonanta. 

In schimb, impozitele si taxele pe proprietate se diminueaza cu 549,8 milioane de lei, la fel ca si veniturile din Taxa pe Valoarea Adaugata, care scad cu 252,6 milioane de lei.

"Estimarile sunt influentate negativ de impactul aplicarii prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, dar si pozitiv, de cresterea incasarilor in primul semestru al anului 2015 si evolutia principalilor indicatori macroeconomici. Din aceasta influenta, suma de 1,309 miliarde de lei reprezinta sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata alocate bugetelor locale", se mai arata in proiect. 

Veniturile din accize se majoreaza cu 268,3 milioane de lei pe fondul cresterii incasarilor realizate in primul semestru al anului 2015, iar veniturile nefiscale se majoreaza cu 627,2 milioane lei ca urmare a evolutiei incasarilor realizate in primul semestru al anului 2015. 

La capitolul cheltuieli ale bugetului de stat, acestea se majoreaza, pe sold, cu suma de 1,12 miliarde de lei, in special pe seama cresterii cheltuielilor de personal cu 594,2 milioane de lei pentru plata transei a III-a din titlurile executorii pentru drepturile salariale obtinute in instanta, asigurarea platii integrale a drepturilor salariale stabilite pentru anul 2015. 

De asemenea, cheltuielile cu bunuri si servicii cresc cu 56,9 milioane de lei, iar transferurile intre unitati ale administratiei publice se diminueaza pe sold cu 1,5 miliarde de lei. 

Cheltuielile cu asistenta sociala cresc cu 1,3 miliarde de lei in principal pentru plata alocatiei de stat pentru copii majorata, asigurarea pensiilor de serviciu pentru: personalul aeronautic, personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti, precum si pentru plata indemnizatiilor majorate pentru persoanele persecutate din motive politice si etnice, veterani si vaduve de razboi. Alte cheltuieli cresc cu 556,5 milioane lei pentru hotarari CEDO, despagubiri aferente procesului de restituire a proprietatilor si sume pentru restaurarea unitatilor de cult.  Fondurile de rezerva se majoreaza cu 100 de milioane de lei, in timp ce cheltuielile aferente programelor cu finantare rambursabila scad cu 169 milioane de lei.

Finantele, Munca si Internele sunt printre ministerele castigatoare la rectificarea bugetara. Transporturile si Sanatatea se vor vedea insa cu bugetele diminuate, reiese din proiectul de ordonanta privind rectificarea bugetara.

Ministerul de Finante primeste cele mai mari sume:  712 milioane la capitolul Actiuni Generale si 530 de milioane de lei dedicate in principal hotararilor CEDO si despagubirilor aferente procesului de restituire a proprietatilor. 

Ministerul de Interne primeste 565,7 milioane de lei. 305,3 milioane de lei vizeaza asigurarea drepturilor salariale, iar 253,3 milioane lei derularea proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile. 

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor va avea in plus 305 milioane de lei, din care 288 de milioane lei pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile post-aderare, iar 17 milioane lei platii despagubirilor civile. 

Ministerul Muncii: bugetul castiga peste 1,22 miliarde de lei, in principal pentru plata alocatiilor de stat pentru copii majorate, a pensiilor si indemnizatiilor, concomitent cu diminuarea transferurilor de echilibrare catre bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj cu 1,07 miliarde de lei, influenta per sold fiind de plus 148,1 milioane de lei. 

Ministerul Transporturilor: bugetul se reduce cu 985 de milioane de lei, prin diminuarea prevederilor bugetare cu suma de 1 miliard de lei la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" si prin suplimentarea prevederilor bugetare cu suma de 14 milioane lei la titlul "Rambursari de credite externe".

"Suma de 175,4 milioane de lei la titlul 'Alte transferuri' si suma de 110,6 milioane de lei la titlul 'Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila' se redistribuie pentru asigurarea sumei de 100 milioane lei la titlul 'Asistenta sociala' pentru decontarea facilitatilor si gratuitatilor de transport acordate diferitelor categorii sociale si a sumei de 179,4 milioane de lei la titlul 'Transferuri intre unitati ale administratiei publice' pentru asigurarea, in principal, a reparatiilor curente la infrastructura rutiera", se arata in nota de fundamentare a Ordonantei, cu privire la bugetul MT, transmite Agerpres.

Ministerul Sanatatii pierde, si el, la rectificare, 613,9 milioane lei, din care o suma importanta transferuri catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, si se suplimenteaza sumele destinate proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, cu 138,3 milioane lei, si investitiilor la spitale, destinate in principal sectiilor de terapie intensiva, cu 43,8 milioane lei.  Astfel, potrivit actului normativ, in urma rectificarii, veniturile bugetului de stat pe anul 2015 se majoreaza pe sold cu suma de 287,1 milioane lei, iar cheltuielile cu suma de 1,12 miliarde de lei.