Astfel, la sfârşitul lunii august, în evidenţele Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti erau înregistraţi 15.354 şomeri (din care 8.223 femei), rata şomajului fiind de 1,29%.

La nivelul lunii iulie, rata şomajului a fost tot de 1,29%, acest indicator menţinându-se constant în august.

Din totalul de 15.354 de persoane înregistrate în evidenţele AMOFM Bucureşti, 4.767 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 10.587 erau şomeri neindemnizaţi. În ceea ce priveşte mediul de rezidenţă, toţi cei 15.354 de şomeri sunt din mediul urban.

Şomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în numărul total de şomeri înregistraţi în evidenţele AMOFM Bucureşti (34.22%), urmat de cei cu studii superioare (28,09%), iar 18,20% au absolvit şcoala profesională/de arte şi meserii.

Şomerii cu nivel de studii gimnaziale reprezintă 16,44% din totalul şomerilor înregistraţi, cei cu studii postliceale sunt 1,97%, iar cei cu studii primare şi fără studii, 1,08%.

Structura şomerilor înregistraţi pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.950 persoane foarte greu ocupabile, 4.613 greu ocupabile, 4.393 mediu ocupabile, iar 4.398 sunt persoane uşor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AMOFM.