Actul normativ are ca scop, printre altele, stabilirea procedurii administrative pe baza de plan de rambursare a datoriilor, clarificarea unor aspecte privind evaluarea bunurilor, stabilirea procedurii judiciare de insolventa prin lichidarea activelor debitorului, organizarea si functionarea comisiei de insolventa la nivel central si teritorial, se arata in proiect. 

Procedura administrativa pe baza de plan de rambursare a datoriilor

Presupune depunerea unei cereri de deschidere a procedurii de catre debitorul in cauza, care trebuie sa faca dovada notificarii creditorilor. Concomitent, si administratorul procedurii va notifica bancile la care debitorul are deschise conturi, referitor la deschiderea procedurii si la masurile stabilite cu privire la conturile bancare deschise pe numele debitorului, precum limitarea dreptului de dispozitie asupra sumelor gasite in respectivele conturi, modalitatea de utilizare a sumelor, destinatia lor sau orice alt aspect similar

In plus, in perioada dintre notificarea creditorilor si data emiterii deciziei de admitere in principiu a cererii de deschidere a procedurii insolventei sau, dupa caz, data la care respingerea cererii de deschidere a insolventei ramane definitiva, orice act de executare silita se suspenda, creditorii putand inainta debitorului masuri de natura a ameliora situatia acestuia, ce trebuie acceptate in mod expres de catre acesta.

"Masurile provizorii ce pot fi impuse de comisia de insolventa au rolul de a conserva averea debitorului cu privire la care s-a emis o decizie de admitere in principiu a cererii de deschidere a procedurii insolventei pe baza de plan de rambursare a datoriilor, si de a permite trecerea efectiva la fazele ulterioare ale procedurii. Masurile provizorii pot include, dar nu vor fi limitate la, restrictionarea accesului debitorului la conturile bancare si la instrumentele de plata atasate acestora, restrictionarea accesului debitorului la platformele de internet banking, comunicarea de instructiuni catre institutiile de credit la care debitorul are conturi deschise cu privire la modul cum se vor desfasura tranzactiile pe cont ca urmare a aplicarii prevederilor Legii, interdictia vanzarii de bunuri mobile si/sau imobile si inscrierea interdictiei in registrele de publicitate", se subliniaza in document. 

In schimb, debitorul va fi protejat de riscul valutar, creantele exprimate sau consolidate in valuta vor fi inregistrate in tabelul preliminar la valoarea lor in lei, la cursul BNR de la data deschiderii insolventei.

Planul de rambursare "va fi intocmit astfel incat sa aiba in vedere perspectivele de redresare in raport cu posibilitatile si circumstantele aplicabile debitorului si cu mijloacele financiare disponibile sau a caror realizare este rezonabil posibila".

"In situatia in care prin planul de rambursare se stabileste ca imobilul locuinta a familiei urmeaza sa fie valorificat pentru acoperirea pasivului, iar modalitatea este darea in plata, comisia de insolventa stabileste cuantumul chiriei in conditiile pietei".

Proiectul de act normativ este supus dezbaterii publice pana in data de 17 septembrie 2015.