Calavarul incepe de la internare. Pacientul care duce pe picioare o boala primeste un pat in hol. Cum se intampla, de exemplu, la sectia medicala de la Floreasca.

Bolnavi cu plamanii, inima sau diabet sunt colegi de hol cu asistentele si medicii. Pentru toti cei care au uitat, va reamintim ca este in vigoare legea 46 din 2003, care prevede sanctiuni disciplinare, contraventionale si chiar penale.

Stiai ca printre obligatiile cadrelor medicale intra si folosirea limbajului comun, atunci cand explica pacientului de ce sufera? Ei sunt obligati prin lege sa spuna pacientului "esti balonat " in loc de "este prezenta o intensa aerocolie, care face dificila examinarea".

Iata si ce prevede Legea nr. 46/2003, a drepturilor pacientului:

Art. 2
Pacientii au dreptul la ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate de care societatea dispune, in conformitate cu resursele umane, financiare si materiale.

Art. 3
Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare.

Art. 6
Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic

Art. 8
Informatiile se aduc la cunostinta pacientului intr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate;

Art. 11
Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala.

Art. 12
Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.

Art. 37
Nerespectarea de catre personalul medico-sanitar a confidentialitatii datelor despre pacient si a confidentialitatii actului medical, precum si a celorlalte drepturi ale pacientului prevazute in prezenta lege atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, conform prevederilor legale.