Bineinteles ca in cazul in care depui cererea spre finalul sezonului, vei primi ajutor pentru incalzire incepand DOAR cu luna depunerii cererii.

Care sunt conditiile? In primul rand, primesti ajutor daca veniturile din luna anterioara depunerii cererii au fost sub 615 lei pe membru de familie si daca ai in proprietate cat mai putine bunuri mobile sau imobile!

Astfel, la stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie si, dupa caz, al persoanei singure, se iau in calcul toate veniturile nete realizate de membrii acesteia in luna anterioara depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, obligatii legale de intretinere, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent si alte creante legale, cu exceptia burselor de studiu si a burselor sociale, precum si a burselor «Bani de liceu».

Ajutoarele de incalzire nu se acorda persoanelor singure/familiilor care detin cel putin unul dintre bunurile prevazute in Anexa nr. 3 la OUG nr.5/2003, respectiv: cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu sau alte imobile aflate in proprietate, cu exceptia locuintei de domiciliu, mijloace de transport – autoturisme care depasesc 1.600 cmc, autoutilitare, autocamioane de orice fel si remorci, salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, autobuze, microbuze (cu exceptia mijloacelor de transport adaptate ale persoanelor cu handicap), utilaje agricole, depozite bancare de peste 3.000 lei, tereneruri care depasesc 1.000 metri patrati in zona urbana.

Mai departe, si daca familia sau persoana singura are in proprietate cel putin unul dintre "bunurile" de mai jos, nu mai poate beneficia de ajutor pentru incalzirea locuintei:

-    tractor, combina autopropulsata, presa de ulei, moara de cereale;

-    utilaje de prelucrat lemnul: gater, drujba sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric;

Mai mult, daca ai peste 3 bovine, peste 5 porcine, peste 20 de ovine/caprine si peste 15 familii de albine se intampla acelasi lucru: nu mai poti beneficia de ajutor de incalzire.

Daca respecti conditiile de mai sus, hai sa luam un caz concret ca sa intelegi mai bine ce va trebui sa faci mai departe.

De exemplu, sa zicem ca locuiesti in cartierul bucurestean Drumul Taberei si ca ai toate premisele sa primesti sprijin pentru incalzire.

Ce trebuie sa stii?

Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale se acorda pe baza cererii si declaratiei pe propria raspundere, insotita de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile acesteia, precum si ultima factura emisa de S.C. GDF SUEZ, potrivit administratiei sectorului 6.

Formularele sunt puse la dispozitia titularilor de contract prin intermediul Serviciului Ajutor Social din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6.

Consumatorii individuali, depun individual sau prin asociatiile de proprietari/chiriasi, cererile si declaratiile pe propria raspundere, precum si actele doveditoare, la serviciul mentionat mai sus.

Stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, se face incepand cu luna depunerii cererii si se realizeaza prin dispozitie a primarului, o singura data, pentru tot sezonul rece 1 noiembrie 2010– 31 martie 2011, cu exceptia cazurilor in care intervin modificari in ceea ce priveste componenta familiei sau veniturile realizate, cand se emite o noua dispozitie.

Stii care sunt limitele stabilite in Drumul Taberei?

Pentru sezonul rece, cuantumul lunar al ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale in functie de veniturile nete inregistrate/membru de familie este:
pana la 155 – 262 lei
intre 155,1 si 210 lei – 162 lei
intre 210,1 si 260 lei – 137 lei
intre 260,1 si 310 lei – 112 lei
intre 310,1 si 355 lei – 87 lei
intre 355,1 si 425 lei – 62 lei
intre 425,1 si 480 lei – 44 lei
intre 480,1 si 540 lei – 31 lei
intre 540,1 si 615 lei – 19 lei