Potrivit unui comunicat al PIAROM, anul trecut, la 1 octombrie, 48,14% dintre contractele de muncă pentru normă întreagă înregistrate în România corespundeau unui salariu mediu brut aflat în zona salariului minim pe economie, respectiv: 39,20% dintre CIM cu normă întreagă erau încheiate la valoarea salariului minim pe economie, în timp ce alte 8,94% depăşeau cu puţin salariul minim pe economie (sub 2.150 lei).

Pe de altă parte, câştigul salarial mediu net era, în decembrie 2018, de 2.957 lei, potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS). Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, inclusiv activităţi de servicii informatice (6.888 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1.657 lei).

Numărul contractelor de muncă pentru normă întreagă (CIM) a crescut în perioada octombrie 2017 - octombrie 2018 cu 4,09%, respectiv cu aproximativ 213.000, ajungând la circa 5,42 milioane, potrivit unui comunicat al Patronatului Investitorilor Autohtoni (PIAROM).

Informaţia reiese din statisticile preliminare publicate de PIAROM privind dinamica forţei de muncă din România în perioada menţionată, rezultate în urma prelucrării datelor extrase din Registrul de Evidenţă a Salariaţilor, corelate cu statisticile Eurostat, cu informaţiile publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, precum şi cu structura nomenclatoarelor COR şi CAEN.

Pe grupe majore de ocupaţii (grupe majore COR), cea mai mare creştere s-a înregistrat la grupa 2 - specialişti în diverse domenii de activitate, cu 53.827 de noi contracte (+5,45%), grupa 5 - lucrători în domeniul serviciilor, cu 41.828 noi contracte (+5,07%), şi grupa 3 - tehnicieni şi alţi specialişti în domeniul tehnic, cu 36.944 de noi contracte (+6,96%), notează PIAROM.

Singura grupă majoră de ocupaţii care a înregistrat o scădere a numărului de contracte de muncă a fost grupa 8 - muncitori calificaţi şi asimilaţi (-9.734 CIM, -1,41%). Pe de altă parte, această reducere a fost compensată de creşterea de la nivelul grupei 8 - operatori la instalaţii şi maşini, asamblori de maşini şi echipamente (+15.069 CIM, +2,44%).

Numărul de muncitori necalificaţi (grupa 9 COR) a continuat ritmul de creştere înregistrat în anii anteriori (+26.006 CIM, +3,29%), cu precizarea că acest ritm a fost sub nivelul creşterii medii înregistrate la nivelul economiei naţionale (+4,09%).

Pe ocupaţii (coduri COR), cea mai importantă creştere s-a înregistrat la nivelul muncitorilor necalificaţi la demolarea clădirilor (+10.699 CIM, +13,13%), şoferilor de autoturisme şi camionete (+8.110 CIM, +7,71%) şi lucrătorilor comerciali (+7.066 DIM, +4,94%).

Pe de altă parte, cele mai importante reduceri ale numărului de contracte individuale de muncă au fost înregistrate preponderent la nivelul sectorului de muncă necalificată. Astfel, între primele patru coduri COR cu dinamică negativă a numărului de CIM se regăsesc trei ocupaţii din industria confecţiilor, respectiv: muncitor necalificat în industria confecţiilor (-8.901 CIM, -9,41%); confecţioner-asamblor articole din textile (-2.512 CIM, -6,9%); operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice (-2.023 CIM, -9,45%).

Pe grupe principale de activităţi economice (secţiuni CAEN), cele mai multe locuri de muncă au fost create în comerţ (+33.535 CIM, respectiv + 3,7%, ajungând la 889.415 CIM), informaţii şi comunicaţii (+16.740 CIM, respectiv +9,49%, ajungând la 176.307 CIM) şi transport şi depozitare (+15.433 CIM, respectiv +4,05%, ajungând la 381.083 CIM).

Cele mai dinamice trei sectoare economice (coduri CAEN), în perioada octombrie 2017 - octombrie 2018, au fost: activităţi de realizare a softului la comandă (software orientat client) - Cod CAEN 6201 (+9.428 CIM, +15,69%); lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale - Cod CAEN 4120 (+9.032 CIM, +4,98%); transporturi rutiere de mărfuri - Cod CAEN 4941 (+8.500 CIM, +5,58%).