Conform Hotararii pentru modificarea HG nr. 43 din 2013 privind functionarea si organizarea Ministerului Fondurilor Europene, articolul 7, alineatul 2, va avea urmatorul cuprins: "Numarul maxim de posturi pentru Ministerul Fondurilor Europene este de 907, exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului".

HG nr. 43 din 2013, publicat in Monitorul Oficial din 19 februarie 2013, prevedea un numar maxim de posturi pentru MFE de 304, "inclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului".

Totodata, va creste si numarul secretarilor de stat, de la doi la patru.