Guvernul a decis, miercuri, ca normele metodologice de aplicare a recentelor modificari la Codul Fiscal decise de Guvern, prin care a fost extinsa baza de impozitare, sa nu fie deocamdata adoptate, ci prezentate in dezbatere publica de catre Ministerul Finantelor, urmand sa fie aprobate luni, 2 august.

Proiectul de norme prezentat, saptamana trecuta, de Mediafax, releva ca plata contributiilor individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj va fi impusa si persoanelor cu venituri de natura profesionala pentru care asigurarea in sistemul asigurarilor pentru somaj este in prezent facultativa.

Prin modificarile efectuate recent asupra Codului Fiscal, Guvernul a stabilit ca orice venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, se impoziteaza cu cota de impozit pe venit si contributii individuale de asigurari sociale, asigurari sociale de sanatate si asigurari de somaj, baza de calcul la care se aplica aceste contribuții fiind de cinci salarii medii brute pe economie.

Proiectul stabileste ca din categoria veniturilor de natura profesionala, altele decat cele salariale, nu fac parte cele obtinute din cedarea folosintei bunurilor, din investitii, din pensii, din activitati agricole, din premii si jocuri de noroc, din transferul proprietatilor imobiliare si din alte surse, precum castiguri primite de la societatile de asigurari si onorarii din activitatea de arbitraj comercial.

Documentul stabileste totodata ca aceste contributii individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj se datoreaza si in situatia in care veniturile de natura profesionala sunt realizate de persoane pentru care legea permite in prezent ca asigurarea in sistemul asigurarilor pentru somaj sa fie facultativa.

"Contributiile individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj, denumite in continuare contributii individuale, se datoreaza si in situatia in care veniturile de natura profesionala sunt realizate de persoane pentru care, la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, se prevede, potrivit legii, ca asigurarea in sistemul asigurarilor pentru somaj este facultativa", se arata in document.

In acelasi timp, persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, pentru care se datoreaza contributii individuale de asigurari sociale, asigurari sociale de sanatate si asigurari de somaj, vor fi considerate ca asigurate obligatoriu in sistemul public de pensii si al asigurarilor pentru somaj.

Contributiile individuale nu vor fi impuse persoanelor asigurate in alte sisteme, neintegrate sistemului public de pensii, precum si cetatenilor romani care lucreaza in strainatate.

Declaratiile de asigurare in sistemul public de pensii si in sistemul pentru somaj trebuie depuse in termen de 30 zile de la data la care persoanele fizice cu venituri de natura profesionala sunt considerate ca fiind asigurate obligatoriu, prin efectul legii, la casa teritoriala de pensii si, dupa caz, la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti din raza de domiciliu sau de resedinta a persoanelor asigurate. Declaratiile de asigurare trebuie actualizate in termen de cinci zile lucratoare de la data modificarii cuantumului veniturilor de natura profesionala, prin depunerea unei declarații pe proprie raspundere care sa ateste noul cuantum al veniturilor profesionale realizate.

Persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala provenind din drepturi de autor si drepturi conexe au obligatia de a actualiza declaratiile de asigurare pana la data de 31 martie a anului, pentru anul anterior in care s-au realizat veniturile de natura profesionala.

Declaratiile constituie titluri de creanta si devin titluri executorii la data la care creantele bugetare sunt scadente conform legii.

Termenul de plata a contributiilor individuale este data de 25 a lunii, pentru luna anterioara in care s-au realizat veniturile de natura profesionala, in timp ce pentru persoanele care realizeaza venituri din drepturi de autor si drepturi conexe termenul de plata este data de 31 martie a anului, pentru anul anterior in care s-au realizat veniturile de natura profesionala.

Pentru neachitarea contributiilor individuale la termenele de scadenta vor fi datorate dobanzi si penalitati de intarziere. Contributiile individuale nu se impoziteaza.

In privinta contributiilor individuale, documentul prevede ca baza de calcul va fi cuantumul brut al veniturilor de natura profesionala realizate lunar, pe fiecare platitor de venit, in situatia in care acest cuantum nu depaseste echivalentul a cinci salarii medii brute pe economie sau echivalentul a cinci salarii medii brute pe economie, in situatia in care cuantumul brut al veniturilor de natura profesionala realizate lunar, pe fiecare platitor de venit, este mai mare decat acest plafon.

In situatia persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala provenind din drepturi de autor si drepturi conexe, baza de calcul va fi cuantumul brut al veniturilor realizate anual, pe fiecare platitor de venit, daca acest cuantum nu depaseste echivalentul a cinci salarii medii brute pe economie sau echivalentul a cinci salarii medii brute pe economie, in situatia in care cuantumul brut al veniturilor realizate anual, pe fiecare platitor, este mai mare decat acest plafon.

Pentru persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala si sunt impozitate pe baza de norme de venit, baza de calcul va fi cuantumul brut al veniturilor profesionale realizate in perioadele pentru care este stabilita norma de venit in vederea impunerii, pe fiecare platitor, daca acest cuantum nu depaseste echivalentul a cinci salarii medii brute pe economie sau echivalentul a cinci salarii medii brute pe economie, in situatia in care cuantumul brut al veniturilor de natura profesionala realizate in perioadele pentru care este stabilita norma de venit in vederea impunerii, pe fiecare platitor, este mai mare decat acest plafon.

Perioadele pentru care au fost platite contributiile individuale constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, precum si in sistemul asigurarilor pentru somaj, se mai arata in proiect.

Stagiul de cotizare se stabileste prin aplicarea asupra perioadei de cotizare a raportului dintre cota de contributie individuala de asigurari sociale si cota de contributie de asigurari sociale aprobata pentru locurile de munca in conditii normale. La stabilirea punctajului mediu anual vor fi luate in considerare veniturile de natura profesionala la care s-a achitat contributia individuala de asigurari sociale.

Persoanele considerate asigurate obligatoriu trebuie sa notifice casa teritoriala de pensii si agentia pentru ocuparea fortei de munca asupra incetarii activitatii din care realizeaza venituri de natura profesionala, in termen de trei zile lucratoare.

Pentru nedepunerea la termen a declaratiilor de asigurare si comunicarea de date incomplete sau eronate, inspectorii Casei Nationale de Pensii si cei ai Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca vor aplica amenzi cuprinse intre 300 si 600 lei, iar pentru neactualizarea declaratiilor de asigurare sau lipsa notificarii privind incetarea activitatii vor fi percepute amenzi cuprinse intre 1.500 si 5.000 lei.

Amenzile constituie venituri la bugetul asigurarilor sociale sau la bugetul asigurarilor pentru somaj.