Oferta primită de la angajatorii germani, prin intermediul Agenţiei Federale pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Koln, vizează perioada vacanţei de vară (două luni), fiind disponibile 30 de posturi în domeniul hotelier - gastronomic, în gastronomia de sistem (fast-food), în producţia industrială şi în domeniul serviciilor.

Agenţia menţionează că, pentru aceste locuri de muncă, se pot înscrie persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 - 35 de ani, care urmează cursuri de zi la o instituţie de învăţământ de stat sau particulară acreditată conform legii şi care au cunoştinţe bune/foarte bune de limba germană.

Persoanele interesate se pot adresa consilierului EURES din cadrul agenţiei judeţene în raza căreia au domiciliul sau studiază şi vor depune un dosar cu următoarele documente: copie act de identitate (cu o valabilitate de minim 6 luni); fişă de solicitare - Bewerbung - completată în două exemplare la calculator, printată faţă - verso şi semnată (formularul tipizat şi instrucţiunile de completare a acestuia se găsesc pe site-ul www.anofm.ro la secţiunea Comunicare/Anunţuri diverse); adeverinţă de la facultate în care să se specifice anul de studii şi ce tip de cursuri urmează studentul (tipizat facultate); adeverinţă de la facultate - Immatrikulationsbescheinigung (formularul tipizat precum şi instrucţiunile de completare sunt postate pe site-ul www.anofm.ro la secţiunea Comunicare/Anunţuri diverse)); trei fotografii tip paşaport; copie permis de conducere (dacă este cazul).

Data limită pentru depunerea dosarelor este 14 februarie 2019. Informaţii suplimentare pot fi solicitate consilierilor EURES din cadrul AJOFM/AMOFM Bucureşti.