Nu veti plati impozite majorate, daca nu treceti la capitolul "cheltuieli" factura de curent, gaze, sau intretinere. Anuntul a fost facut de purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Suciu, la finalul sedintei executivului, in care a fost modificat Codul Fiscal.

"Distinctia in acest moment devine foarte clara. Locuinta in care isi desfasoara activitatea - daca cheltuielile cu utilitatile nu sunt deduse - atunci impozitarea se va face conform unei locuinte cu statut rezidential. Adica, nu se majoreaza acest impozit”, a explicat Dan Suciu.

Decizia clarifica astfel regimul de impozitare a persoanelor fizice autorizate, care trebuie sa depuna declaratiile de impozit pe cladiri pana la 31 martie.

Noile norme de aplicare ale Codului Fiscal

Guvernul a modificat si completat, vineri, printr-o Hotarare, normele de aplicare ale Legii Codului fiscal, prin includerea unor explicitari si a unor noi exemplificari ale situatiilor determinate de diversitatea activitatii contribuabililor.

''Scopul acestor completari este abordarea mai facila a legislatiei fiscale, prin clarificarea normelor de aplicare. Actul normativ (...) modifica si completeaza HG nr. 1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal'', a transmis Guvernul, printr-un comunicat.

Astfel, la capitolul ''Impozite si taxe locale'' au fost aduse clarificari in cazul cladirilor/terenurilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ teritoriale care fac obiectul unor contracte de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, care se refera la perioade mai mici de o luna.

''In aceste situatii obligatia declararii si platii taxei pe cladiri/teren apartine persoanei de drept public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta'', precizeaza sursa citata.

De asemenea, au fost completate prevederile referitoare la depunerea declaratiilor de catre persoanele fizice care au in proprietate cladiri cu destinatie mixta sau nerezidentiala.

In cazul persoanelor care au in proprietate cladiri cu destinatie mixta pentru care suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in scop nerezidential nu pot fi evidentiate distinct, daca proprietarul depune declaratia privind destinatia mixta a cladirii, insotita de o declaratie pe propria raspundere prin care se atesta faptul ca 'nici una din cheltuielile cu utilitatile nu este inregistrata in sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica' se va datora impozitul pe proprietati utilizate in scop rezidential.

In ceea ce priveste impozitul pe cladiri, s-au adus lamuriri privind ''ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele fiscale'', precizandu-se ca nu mai este necesara depunerea rapoartelor de evaluare in cazul rapoartelor de reevaluare intocmite in intervalul 2013-2014 si inregistrate in situatiile financiare in aceeasi perioada, precum s-a si precizat ca in cazul persoanelor juridice care dobandesc cladiri prin construire in ultimii trei ani ai anului de referinta, valoarea cladirii este cea prevazuta in procesul-verbal de receptie finala.

Totodata, a fost detaliata modalitatea acordarii scutirii de impozit pe cladiri/terenuri, specificandu-se faptul ca scutirea de impozit se acorda corespunzator cotei-parti din dreptul de proprietate asupra cladirii/terenului si a fost exemplificat modul de determinare a calculului impozitului pe teren in cazurile in care un contribuabil detine mai multe terenuri situate in intravilan, inregistrate in registrul agricol la alte categorii de folosinta decat cea de terenuri cu constructii.