"In perioada 2014-2021, Romania va fi al doilea mare beneficiar al asistentei financiare oferite de Norvegia, Islanda si Liechtenstein, urmand sa beneficieze de 502,5 de milioane de euro: 275,2 milioane de euro prin Mecanismul Financiar SEE si 227,3 milioane de euro prin Mecanismul Financiar Norvegian. Romania este prima tara care a semnat, la 13 octombrie 2016, Memorandumurile de Intelegere cu statele donatoare pentru exercitiul financiar 2014-2021, putand beneficia astfel de avantajele demararii mai rapide a implementarii programelor, ceea ce ar implica o mai eficienta utilizare a granturilor SEE si norvegiene", anunta Guvernul.

Cele doua mecanisme de finantare vor acoperi sectoare precum inovarea, cercetarea, educatia si competitivitata, incluziunea sociala si combaterea saraciei, mediu, energie, schimbari climatice si reducerea emisiilor de carbon, cultura, societatea civila, buna guvernare si drepturi si libertati fundamentale si justitie si afaceri interne.

Granturile SEE si Norvegiene reprezinta contributia Islandei, Principatului Liechtenstein si Regatului Norvegiei la reducerea disparitatilor economice si sociale in Spatiul Economic European si consolidarea relatiilor bilaterale intre statele beneficiare si cele donatoare.

In cadrul financiar 2014 – 2021, Romania are o alocare totala de 502,5 milioane de euro. Prin intermediul Granturilor SEE, proiectele derulate vor primi finantare in valoare de 275,2 milioane de euro, in timp ce prin Granturile Norvegiene exista fonduri de 227,3 milioane de euro.

Romania a beneficiat si in perioada 2007 - 2009 de o alocare in cuantum de 98,5 milioane de euro, rata de absorbtie fiind de 77,7%. Programul a fost inchis oficial in data de 27 iunie 2014.