"Pentru anul 2016, se are in vedere cresterea graduala a salariului de baza minim brut pe tara, astfel: in semestrul I de la 1.050 lei la 1.125 lei, iar incepand cu semestrul II la 1.200 lei; acordarea unor majorari salariale pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant, respectiv 5% incepand cu data de 1 aprilie 2016 si inca 5% de la 1 octombrie 2016", se arata in documentul citat de Agerpres.

Legat de politica de ocupare a posturilor vacante din sistemul bugetar, aceasta se va realiza anul viitor potrivit prevederilor art. 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2015, respectiv ordonatorii de credite sunt autorizati sa stabileasca numarul maxim de posturi finantate, astfel incat sa se asigure plata integrala a drepturilor de natura salariala acordate in conditiile legii, cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate prin buget. 

Cheltuielile de personal aferente bugetului general consolidat pe 2016 cuprind si sumele necesare platii transei aferente anului viitor din titlurile executorii care au ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din institutiile si autoritatile publice, care se platesc esalonat conform prevederilor legale in vigoare. 

Romania a transmis joi Comisiei Europene Programul de Convergenta 2015 - 2018 prin care isi mentine angajamentul pentru adoptarea monedei euro la 1 ianuarie 2019, a mai arata MFP.