Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale (MMFPS) a suspus dezbaterii publice proiectul de Hotarare pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Proiectul de act normativ prevede ca venitul asigurat inscris in contractul de asigurare sociala, la care se datoreaza contributia de asigurari sociale, este ales de persoana interesata. Venitul asigurat poate fi modificat, la solicitarea asiguratului, prin incheierea unui act aditional la contractul de asigurare sociala.

Documentul mai stabileste ca, in situatia nerespectarii termenului de plata a contributiei de asigurari sociale, vor fi calculate dobanzi si penalitati de intarziere aferente.

In cazul in care asiguratul nu plateste contributia de asigurari sociale timp de trei luni consecutiv, asiguratorul poate decide rezilierea contractului.

"Rezilierea contractului de asigurare sociala din initiativa asiguratorului se face cu ziua urmatoare celei pentru care s-au platit sumele reprezentand contributia de asigurari sociale si eventualele accesorii, dupa notificarea prealabila a asiguratului", se arata in proiectul de act normativ.

De asemenea, rezilierea contractului de asigurare sociala se poate face si din initiativa asiguratului, exprimata in scris, oricand pe parcursul derularii acestuia, incepand cu data solicitata, dar nu mai devreme de ultima zi a perioadei pentru care s-au platit sumele reprezentand contributia de asigurari sociale.

Persoanele care nu au domiciliul sau resedinta in Romania si care au obligatia de a se asigura in sistemul public de pensii, nefiind intr-o relatie dependenta cu un angajator rezident in Romania, vor depune declaratie individuala de asigurare.

Daca pe parcursul derularii asigurarii in baza declaratiei individuale de asigurare se face dovada ca, intr-un an calendaristic, nu se realizeaza venituri la nivelul prevazut de lege, declaratia se suspenda, la cererea asiguratului sau din initiativa casei teritoriale de pensii.

"In situatia in care suspendarea declaratiei individuale de asigurare opereaza din initiativa casei teritoriale de pensii, aceasta va notifica asiguratul, cu indicarea perioadei pentru care s-a produs suspendarea. Constatarea nerealizarii veniturilor se face pe baza documentelor fiscale prevazute de legislatia in materie sau, dupa caz, pe baza datelor furnizate caselor teritoriale de pensii de catre organele fiscale. In perioada de suspendare nu se datoreaza contributia de asigurari sociale si perioada respectiva nu constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii", se mai arata in documentul aflat in dezbatere publica.

Proiectul de act normativ mai stabileste ca stagiul minim de cotizare in specialitate va fi constituit din perioada in care o persoana din sistemul national de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si din sistemul administratiei penitenciare s-a aflat in una dintre urmatoarele situatii: a avut calitatea de cadru militar in activitate; a indeplinit serviciul militar ca militar in termen, militar cu termen redus, elev al unei scoli militare/scoli de agenti de politie sau student al unei institutii de invatamant din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala pentru formarea cadrelor militare, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu exceptia liceului militar; a fost concentrata sau mobilizata ca rezervist.

Constituie stagiu minim de cotizare in specialitate si perioada petrecuta in captivitate, cea in care asiguratul a avut calitatea de functionar public cu statut special in institutiile din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, precum si din sistemul administratiei penitenciare sau cand a avut calitatea de militar angajat pe baza de contract sau de soldat si gradat voluntar.

"Stagiul de cotizare realizat in perioadele in care titularul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate partiale, contribuie la sistemul public de pensii, avand plata pensiei suspendata, conform legii, poate fi valorificat numai la stabilirea pensiei pentru limita de varsta. Pensia anticipata ori pensia anticipata partiala se transforma din oficiu in pensie pentru limita de varsta, care se acorda incepand cu data indeplinirii conditiilor privind varsta standard de pensionare sau varsta standard redusa, conform prevederilor legale, pentru acordarea unei pensii pentru limita de varsta", se mai arata in document.

Citeste si:

De ce nu sunt bani de pensii? 4 milioane de salariati sustin 5 milioane de pensionari!