Din aceasta, suma de 11,964 miliarde de lei reprezenta datoria pe termen scurt şi restul pe termen mediu şi lung.

Cea mai mare parte din această datorie, respectiv 307,323 miliarde de lei, era reprezentată de titluri de stat.

Datoria administraţiei publice centrale se ridica la 352,125 miliarde de lei, din care 340,181 miliarde de lei pe termen mediu şi lung, cea mai mare parte fiind în lei (173,266 miliarde de lei) şi euro (147,299 miliarde de lei, echivalent).

Datoria administraţiei publice locale se cifra la 14,313 miliarde de lei, din care 14,292 miliarde de lei pe termen mediu şi lung.

Conform datelor MFP, datoria externă a administraţiei publice era de 172,814 miliarde de lei, din care 168,975 miliarde de lei cea a administraţiei publice centrale şi 3,84 miliarde de lei a administraţiei publice locale, şi aproape în totalitate (172,756 miliarde de lei) era pe termen mediu şi lung.