Într-un discurs în cadrul celei de 43-a Reuniuni a Clubului Guvernatorilor din Zona Mării Negre, Balcani și Asia Centrală, Mugur Isărescu, a precizat că anterior izbucnirii pandemiei COVID-19, economia României a înregistrat o evoluție relativ bună, cu o creștere medie anuală de 4,1 la sută în anul precedent.

Totodată, la începutul anului curent, perspectivele privind evoluția economiei românești pentru perioada următoare indicau continuarea trend-ului pozitiv, iar cele mai recente date statistice arată o creștere economică de 2,7% pentru primele trei luni ale anului 2020 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, reprezentând cea mai mare creștere dintre țările UE.

“Cu toate acestea, aș dori să subliniez că pe parcursul ultimilor patru ani această creștere economică a fost susținută în special prin creșteri salariale și majorarea puternică a consumului, în timp ce dezechilibrele fiscale și externe s-au accentuat, iar rata anuală a inflației s-a situat în jurul valorii de 4%, cel mai ridicat nivel comparativ cu țările din UE”, a spus Isărescu.

În acest context marcat de politici fiscale semnificativ prociclice, BNR a menținut o politică monetară mai restrictivă, prin păstrarea la un nivel relativ ridicat atât al ratei dobânzii de politică monetară, respectiv la 2,5%, cât și al ratelor rezervelor minime obligatorii ale instituțiilor de credit pentru pasivele în lei și cele în valută (respectiv la 8%).

“Având în vedere contextul menționat, impactul economic inițial al pandemiei a fost unul puternic, accentuând și mai mult dezechilibrele existente, pe fondul presiunilor în creștere asociate aprovizionării cu alimente, deprecierii monedei naționale și creşterii necesarului de lichiditate. Astfel, luând în calcul amplitudinea declinului economic din luna aprilie, estimările oficiale privind evoluția PIB pentru trimestrul II indică o contracție de 14% a activității economice față de trimestrul anterior”, a apreciat guvernatorul BNR.

Totodată, potrivit acestuia, este important de menționat că șomajul în creștere și măsurile adoptate de autorități cu scopul limitării extinderii pandemiei (precum șomajul tehnic, repatrierea cetățenilor români din străinătate și asigurarea condițiilor de izolare sau carantină) au contribuit la creșterea presiunilor asupra cheltuielilor bugetare.

“În continuare, voi prezenta câteva dintre măsurile adoptate de BNR ca răspuns la criză. Începând cu data de 16 martie 2020, Președintele României a declarat starea de urgență, inițial cu durată de o lună, aceasta fiind ulterior extinsă pentru încă o lună. Prioritare în acest context au fost protejarea sănătății publice și asigurarea de bunuri și servicii esențiale. Drept consecință, obiectivul imediat al băncii noastre centrale a fost să păstreze stabilitatea și lichiditatea sistemului bancar, pentru buna funcționare a finanțelor publice și a economiei reale. În acest sens, și în deplină concordanță cu mandatul și independența statutară, BNR a adoptat cu celeritate un pachet de măsuri pentru susținerea economiei românești. În același timp, dat fiind caracterul excepțional al stării pandemice, BNR a colaborat cu Guvernul României pentru a evita un eventual conflict între măsurile întreprinse și cele fiscal”, a spus Isărescu.

În cazul cursului de schimb, care joacă rol important de indicator public al stabilității și situaţiei economice generale, guvernatorul BNR a explicat că banca centrală a menținut regimul de flotare controlată, dar, având în vedere contextul actual, a decis furnizarea de lichiditate, cu scopul de a preveni volatilitatea excesivă a cursului nominal și de a preveni o depreciere majoră ne-necesară a monedei naționale.

“De asemenea, spre deosebire de evoluțiile altor țări din regiune, nu am întreprins reduceri drastice ale ratei dobânzii de politică monetară. Astfel, reducerea ratei dobânzii de politică monetară în cadrul ședinței Consiliul de administrație al BNR din data de 20 martie a fost de la 2,5% pe an la 2% pe an, împreună cu îngustarea coridorului simetric format de ratele dobânzilor facilităților permanente în jurul ratei dobânzii de politică monetară la ±0,5 puncte procentuale de la ±1 punct procentual. În plus, săptămâna trecută, vineri, rata dobânzii de politică monetară a fost din nou redusă, până la nivelul de 1,75%. Aceste măsuri par să-și fi atins scopul, rezultatele fiind rapide: începând cu prima parte a lunii aprilie, necesarul de finanțare bugetară a fost asigurat în mod corespunzător, consemnându-se totodată o reducere a ratei dobânzii interbancare la 3 luni, precum și a costului finanțării cheltuielilor bugetare. Pe parcursul ultimelor două luni, cursul de schimb s-a menținut relativ stabil, în timp ce inflația anuală IPC se află în jurul valorii de 2,5%”, a adăugat guvernatorul BNR.

Referitor la cumpărarea de titluri de stat în monedă națională de pe piața secundară, măsură larg adoptată de către băncile centrale în actualul context, BNR a hotărât să demareze achizițiile de pe piața secundară numai după ce a avut loc o modificare a poziției acesteia pe piață, mai precis după ce din poziția de debitor net BNR a devenit creditor net în relația cu băncile comerciale. Din această perspectivă, în deplină concordanță cu statutul BNR de împrumutător de ultimă instanță, măsura a fost întreprinsă în scopul asigurării lichidității sistemului financiar la nivelul adecvat și nu reprezintă o măsură de relaxare cantitativă.

Pentru viitor, Isărescu spune că va continua colaborarea cu Guvernul, pentru a asigura o revenire rapidă a economiei față de situația curentă. De asemenea, Pachetul UE de redresare din criza COVID-19 va avea cu siguranță o contribuție importantă în susținerea eforturilor de relansare.

“Situația economică viitoare va depinde, în principal, de evoluțiile în planul sănătății publice și de succesiunea acestora. Pentru aceasta, vom continua să monitorizăm și să actualizăm evaluările noastre cu privire la starea economiei și a situației privind sănătatea publică și vom canaliza măsurile în direcția furnizării lichidității necesare și menținerii stabilității financiare, precum și asigurării unei tendințe sustenabile de scădere a ratelor de dobândă”, a concluzionat guvernatorul BNR.