“În perioada ianuarie-februarie 2018, exporturile au crescut cu 11,6%, iar importurile cu 13,9%, comparativ cu perioada ianuarie-februarie 2017. În perioada ianuarie-februarie 2018, exporturile FOB au însumat 10,880 miliarde euro, iar importurile CIF au însumat 12,537 miliarde euro. Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în perioada ianuarie-februarie 2018 a fost de peste 1,657 miliarde euro, mai mare cu 398,1 milioane euro decât cel înregistrat în perioada ianuarie-februarie 2017”, se arată în document.

Ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse maşini şi echipamente de transport (48,7% la export şi 37,1% la import) şi alte produse manufacturate (32,0% la export şi respectiv 30,7% la import).

Valoarea schimburilor intra-UE28 de bunuri a fost de peste 8,363 miliarde euro la expedieri şi de 9,418 miliarde euro la introduceri, reprezentând 76,9% din total exporturi şi 75,1% din total importuri.

În ceea ce priveşte schimburile extra-UE28 de bunuri, valoarea a fost de 2,516 miliarde euro la exporturi şi de 3,119 miliarde euro la importuri, reprezentând 23,1% din total exporturi şi 24,9% din total importuri.

În luna februarie 2018, exporturile FOB au însumat peste 5,457 miliarde euro, iar importurile CIF au însumat 6,339 miliarde euro, rezultând un deficit de 882,5 milioane euro.

Faţă de luna februarie 2017, exporturile din luna februarie 2018 au crescut cu 7,6%, iar importurile au crescut cu 10,7%.