Comisia Europeană a decis, pe 8 noiembrie 2018, respingerea cererii de derogare în vederea aplicării mecanismului de plată defalcată a TVA înaintată de România.

"Comisia îşi manifestă astfel îngrijorarea cu privire la nerespectarea principiului proporţionalităţii şi compatibilităţii cu Tratatul de Aderare, considerând acest mecanism ca fiind contrar atât prevederilor Directivei Europene de TVA cât şi libertăţii furnizării de servicii. Mai mult, Comisia Europeană a decis tot ieri să transmită o scrisoare de notificare formală României cu privire la mecanismul de plată defalcată a TVA, făcând primul pas înspre declanşarea procedurii de infringement", spune Alex Milcev.

EY precizează, totodată, că a atras atenţia, din vara anului trecut, asupra faptului că implementarea acestui sistem încalcă prevederile comunitare.

Mecanismul de plată defalcată a TVA a fost introdus în România ca opţional începând cu 1 octombrie 2017 iar de la 1 ianuarie 2018 este obligatoriu pentru anumite categorii de plătitori, aproximativ 20.000 de companii. Persoanele impozabile care aplică acest mecanism trebuie să deschidă un cont bancar de TVA separat, unde sumele sunt blocate pentru contribuabil. Clienţii lor trebuie să împartă plata facturii, achitând TVA separat în contul de TVA al furnizorului. Contribuabilul poate utiliza suma colectată în contul special de TVA exclusiv pentru plata TVA către trezorerie şi către furnizorii săi.

"Încă de la momentul implementării, mecanismul a fost evaluat ca fiind unul ce va aduce sarcini administrative majore pentru persoanele impozabile care îşi desfăşoară activitatea în România, fapt susţinut şi de Comisia Europeană prin decizia luată şi argumentele în sprijinul luării acestei decizii. Potrivit Comisiei Europene, măsurile contravin atât normelor UE în materie de TVA (Directiva 2006/112/CE a Consiliului), cât şi libertăţii de a presta servicii (articolul 56 din TFUE)", a precizat Alex Milcev.

Acesta apreciază că în cazul în care România nu ia măsuri în următoarele două luni (ca urmare a transmiterii notificării formale), Comisia Europeană poate transmite un aviz motivat autorităţilor române înaintând astfel în procedura de infringement.

Sistemul de plată defalcată a TVA trebuie aplicat, obligatoriu, de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care au datorii restante la TVA la data de 31 decembrie 2017, neachitate pana la data de 31 ianuarie 2018. Sistemul de plată defalcată a TVA se aplică şi de către persoanele care la 31 decembrie 2017 sunt în sfera procedurilor de insolvenţă. Pot opta pentru aplicarea sistemului split TVA şi ceilalţi operatori economici înregistraţi în scopuri de TVA, pentru a beneficia de facilităţile prevăzute în OG nr. 23/2017 (o reducere cu 5% a impozitului pe profit sau o reducere cu 5% a impozitului pe venitul microîntreprinderii).