Potrivit unui comunicat al bancii, perioada campaniei este 2 iulie - 31 august. Reducerea este de 18% şi este aplicată soldului curent, din care vor fi scăzute eventuale obligaţii de plată restante şi sumele calculate datorate de client şi neajunse la scadenţă.

Conversia CHF/ leu sau CHF / euro se va realiza la cursul BNR din data semnării documentaţiei la notar. Costurile notariale legate de operaţiunea de conversie sunt suportate de Bancpost. În cazul în care situaţia juridică a imobilului este modificată faţă de momentul constituirii ipotecii sau sunt necesare procuri speciale de reprezentare şi/ sau operaţiuni de succesiune şi/ sau partaj, costurile sunt în sarcina clienţilor.

La întâlnirea de la Bancpost cu echipa mixtă BT - Bancpost vor fi prezentate sumele estimative ale ofertei, respectiv totalul reducerii, noul sold al creditului ca urmare a aplicării reducerii, noua sumă lunară de plată, etapele care trebuie urmate pentru ca un client al Bancpost să devină client al Băncii Transilvania.

Clienţii au la dispoziţie minimum 15 zile pentru a lua decizia de acceptare a conversiei. Programarea pentru semnarea efectivă a documentelor se realizează după acceptarea ofertei. Odată cu operaţiunea de conversie, prin acelaşi contract autentificat în faţa notarului se va realiza şi schimbarea creditorului, din Bancpost în Banca Transilvania.

Banca Transilvania menţionează că a intenţionat să includă în achiziţionarea Bancpost şi subiectul despre clienţii cu credite în franci elveţieni care au fost cesionaţi, însă ofertele BT au fost refuzate de către cesionar. Din acest motiv, oferta nu se adresează şi celor care au avut în trecut credite acordate de Bancpost, dar care au fost cesionate de Bancpost altor entităţi înainte ca Banca Transilvania să achiziţioneze pachetul majoritar de acţiuni deţinut de Eurobank la Bancpost.