"Noua schema de ajutor de stat are in vedere finantarea sub forma de sume nerambursabile, in limita intensitatii maxime admise, a costurilor salariale, la nivelul maxim al salariului mediu brut, inregistrate pe o perioada de 2 ani consecutivi, ca urmare a crearii de minimum 20 de locuri de munca determinate de realizarea unei investitii initiale. Se pot emite acorduri pentru finantarea in baza schemei pana la data de 31 decembrie 2020, iar plata ajutorului de minimis se efectueaza in perioada 2015-2025, in limita bugetului anual alocat schemei. Ajutorul de stat se acorda daca are un efect stimulativ si contribuie la dezvoltarea regionala", se arata intr-un comunicat al Guvernului, noteaza Mediafax.

Agentia a anuntat, la inceputul lunii aprilie, ca firmele care vor ca statul sa le acopere o parte din cheltuielile salariale pentru minimum 20 locuri de munca nou-create vor fi obligate sa respecte anumite conditii legate de rentabilitate sau capitalul social si sa pastreze fiecare loc de munca nou-creat cel putin cinci ani.

Conform documentului prezentat atunci, firma va fi obligata sa mentina in stare de functionare investitia initiala realizata tot pentru o perioada de cel putin 5 ani de la data finalizarii acesteia.

Vor fi considerate cheltuieli eligibile acele costuri salariale, in limita salariului mediu brut comunicat de Institutul National de Statistica si valabil pentru anul depunerii cererii, inregistrate pe o perioada de 2 ani consecutivi, ca urmare a crearii de locuri de munca.

Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile va fi acordat doar daca locurile de munca sunt create direct de un proiect de investitii si dupa data primirii acordului pentru finantare, dar nu mai tarziu de 3 ani de la data finalizarii investitiei.

Vor fi luate in considerare locurile de munca nou-create in cazul in care intre angajati si angajator sau actionarii acestuia nu exista raporturi de munca in ultimele 12 luni dinaintea angajarii.

Conform regulilor care urmeaza sa fie impuse de Guvern, vor putea beneficia de acest ajutor de stat doar acele firme care indeplinesc cumulativ, la data inregistrarii cererii de acord pentru finantare, o serie de criterii de eligibilitate, si anume sunt inregistrate potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, intentioneaza sa realizeze o investitie initiala in Romania, in orice sector, cu anumite exceptii, nu inregistreaza debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat, nu intra in categoria intreprinderilor in dificultate, nu se afla in procedura de executare silita, insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare sau suspendare temporara a activitatii, nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale si necorporale in cadrul aceluiasi proiect unic de investitii, nu au inchis o activitate identica sau similara in spatiul economic european in cei doi ani care au precedat depunerea cererii de ajutor si, la momentul depunerii cererii, nu au planuri concrete de a inchide o astfel de activitate intr-o perioada de doi ani dupa finalizarea investitiei initiale, in regiunea in cauza, nu angajeaza salariati disponibilizati de o intreprindere asociata.

Suplimentar, vor trebui respectate si alte criterii de eligibilitate, respectiv rentabilitatea cifrei de afaceri sa fie mai mare sau egala cu 1% in ultimul exercitiu financiar incheiat, iar firmele sa aiba capitalurile proprii pozitive in ultimul exercitiu financiar incheiat.

Firmele nou-infiintate pot beneficia de ajutor de stat in baza schemei daca la randul lor indeplinesc suplimentar mai multe conditii, la data inregistrarii cererii de acord pentru finantare, si anume au capital social subscris varsat in valoare de minimum 20.000 lei, pe care il mentin pana la sfarsitul perioadei de monitorizare, si nu apartin unor actionari care detin sau au detinut in ultimii doi ani anterior depunerii cererii o alta intreprindere inregistrata conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale.

Investitiile realizate trebuie sa fie considerate investitii initiale, respectiv investitii initiale in favoarea unei activitati economice noi, in cazul intreprinderilor mari din regiunea Bucuresti, sa conduca la crearea, pentru fiecare locatie a realizarii investitiei, a cel putin 20 de locuri de munca, dintre care minimum 3 locuri de munca pentru lucratori defavorizati, sa fie viabile si sa determine eficienta economica a intreprinderii.

Prima plata a ajutorului de stat este conditionata de crearea a minimum 20 de noi locuri de munca pentru aceeasi locatie a realizarii investitiei, dintre acestea minimum 3 pentru lucratori defavorizati.

Intreprinderea trebuie sa pastreze timp de 10 ani de la data primirii acordului pentru finantare toate documentele referitoare la ajutorul de stat primit in cadrul schemei si are obligatia de a mentine fiecare loc de munca nou-creat pentru o perioada de cel putin 5 ani de la data la care acesta a fost ocupat prima data.

De asemenea, firma are obligatia de a mentine in stare de functionare investitia initiala realizata, pentru o perioada de cel putin 5 ani de la data finalizarii acesteia.

Pe lista sectoarelor de activitate pentru care nu sunt acordate ajutoare de stat se afla, ca domenii, agricultura, silvicultura si pescuitul, industria extractiva, industria prelucratoare, productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat, comertul cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor, transporturi, inclusiv prin conducte, hoteluri si restaurante, telecomunicatii, trancaztii imobiliare, activitati de inchiriere si leasing, activitati de jocuri de noroc si pariuri.

Perioada de valabilitate a schemei in care pot fi emise acorduri pentru finantare va fi de 7 ani, intre 1 iulie 2014-31 decembrie 2020, iar plata ajutorului de stat va fi efectuata in perioada 2015-2025, in baza acordurilor pentru finantare emise, in limita bugetului anual alocat schemei.

Bugetul maxim al schemei este de 2,7 miliarde lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, cu posibilitatea suplimentarii, iar Guvernul estimeaza ca numarul total al societatilor care urmeaza sa beneficieze de ajutor de stat in baza schemei este de 1.500 firme.

"Numarul total estimat al intreprinderilor care urmeaza sa beneficieze de ajutor de stat in baza schemei este de 1.500", se arata in document.

La Registrul Comertului sunt inregistrate aproximativ un milion de firme, dintre care doar jumatate sunt active.