Profitul din primul semestru reprezintă 49% din profitul înregistrat la nivelul întregului an 2019.

"În primul semestru din 2020, am luat o serie de măsuri pentru a ne adapta la provocările legate de pandemia COVID-19, dar în acelaşi timp am continuat să implementăm strategia de modernizare a băncii şi de consolidare a poziţiei pe piaţă. Am luat toate măsurile necesare pentru siguranţa clienţilor şi angajaţilor noştri şi am fost alături de clienţii a căror situaţie financiară a fost afectată. În acelaşi timp, am continuat să finanţăm economia României. Activele totale ale CEC Bank au înregistrat o creştere susţinută, de circa 10% în primul semestru, faţă de sfârşitul lui 2019, atingând nivelul de 36,1 de miliarde de lei. Am accelerat eforturile de digitalizare: am lansat CEC_IN, un flux care permite contractarea serviciilor bancare de la distanţă, CEC Bank fiind printre primele bănci din România cu un astfel de sistem, am implementat sisteme de plată contactless de pe telefon sau ceas, am adus multiple îmbunătăţiri serviciului de mobile banking şi am demarat un amplu program de investiţii pentru modernizarea bancomatelor", a declarat Bogdan Neacşu, director general al CEC Bank.

În primul semestru, veniturile nete din dobânzi au fost stabile, ridicându-se la circa 555 milioane lei, în timp ce veniturile nete din comisioane au înregistrat o creştere de 5,4% faţă de perioadă similară a anului trecut, ajungând la valoarea de 124 milioane lei, pe fondul creşterii numărului de clienţi şi de operaţiuni.

Raportul cost - venit a continuat să se îmbunătăţească, situându-se la sfârşitul primului semestru în partea inferioară a intervalului 50% - 55%, fiind în continuare sub media înregistrată în sistemul bancar, cu toate că banca operează cea mai extinsă reţea teritorială, de peste 1.000 de unităţi.

Sursele atrase de la clienţi au crescut cu 8% faţă de sfârşitul anului trecut, depăşind nivelul de 30 de miliarde de lei, persoanele fizice având o pondere de 75%. Pe segmentul persoanelor fizice, creşterea a fost de peste 5%, iar pe segmentul persoanelor juridice, de peste 17%.

Portofoliul de credite, la valoare brută, acordate clientelei a crescut cu circa 3% faţă de sfârşitul anului trecut. În cazul persoanelor fizice, creşterea a depăşit 4% la nivelul întregului portofoliu, urcând la aproape 10% în cazul creditelor pentru locuinţe.

În cazul creditelor acordate companiilor, banca a înregistrat o creştere de circa 3% a portofoliului, creditele de investiţii şi cele pentru finanţarea activităţii curente înregistrând ritmuri de creştere relativ egale. Cel mai mare volum al finanţărilor a avut ca destinaţie domeniile agricultură, industrie şi comerţ. În contextul în care, după declararea stării de urgenţă s-a înregistrat o scădere a cererii de credite, dar şi o nevoie crescută de finanţare a bugetului de stat, banca şi-a intensificat activitatea pe piaţa titlurilor de stat, soldul activelor de această natură crescând la 12,7 miliarde lei, faţă de 7,7 miliarde lei soldul în decembrie 2019.

În condiţiile creşterii activelor CEC Bank cu circa 10%, peste ritmul de creştere mediu la nivelul sistemului bancar (4,7%), cota de piaţă a băncii a crescut de la 6,64%, la sfârşitul lui 2019, la 6,96%.

Rata creditelor neperformante a urcat la 6,49% pe fondul modificării în principal a reglementărilor privind modul de raportare, începând cu data de 30 iunie 2020. Banca înregistrează o acoperire confortabilă a creditelor neperformante cu provizioane şi garanţii, de peste 210%.

În primul semestru, CEC Bank a înregistrat cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creditelor în valoare de circa 100 de milioane de lei, ţinând cont de perspectivele de deteriorare a indicatorilor macro-economici.

La sfârşitul semestrului 1 din 2020, rata fondurilor proprii totale se situa la un nivel de circa 25,65%, semnificativ peste nivelul cerinţei globale de capital (OCR) aplicabilă băncii. Rata de rentabilitate a capitalurilor a fost de 9,02%.

În contextul crizei COVID-19, banca a acordat amânări la plată în cazul a peste 14.000 de clienţi (persoane fizice şi juridice), din care peste 10.000 clienţi au apelat la soluţiile proprii ale băncii, iar peste 4.000 de amânări la plată au fost acordate în baza OUG 37/2020.

De asemenea, banca menţionează că Programul IMM Invest a determinat revigorarea cererii de credite pe acest segment. Banca a primit 4.300 de solicitări, din care aproape 900 au fost aprobate, iar alte circa 2.200 sunt în diverse etape de aprobare.