Modificarile rezulta dintr-un proiect de ordonanta de urgenta obtinut de Mediafax si care schimba, in forma actuala, intregul sistem actual al taxelor judiciare de timbru.

Contactata de Mediafax, Madalina Nedelcu, avocat in cadrul Departamentului de litigii si executari silite al casei de avocatura Bostina si Asociatii, a explicat ca, potrivit acestei forme a ordonantei, printre principalele aspecte de noutate cuprinse in proiect sunt eliminarea timbrului judiciar si actualizarea cuantumului sumelor care se vor achita cu titlu de taxa de timbru. Astfel, in privinta cererilor evaluabile in bani se constata o micsorare a cuantumului fix al taxelor, dar o majorare a cuantumului procentului aplicabil valorii cererii de chemare in judecata, precum si o majorare semnificativa a unor taxe de timbru.

De exemplu, suma de plata va creste de la 4 lei, in prezent, la 100 de lei pentru taxele privind cererile de recuzare in materie civila, de la 39 lei la 200 lei pentru cererea de divort (intemeiata pe dispozitiile articolului 373, lit a din Codul de procedura civila), respectiv 100 lei (pentru cererea de divort intemeiata pe dispozitiile art. 373, lit. b) si c), de la 39 lei la 100 lei pentru actiunile formulate in domeniul dreptului de autor si de inventator si de la 10 lei la 50 lei pentru cererile de suspendare a executarii silite.

In acelasi timp, va fi introdusa obligativitatea achitarii taxelor de timbru pentru cereri care in prezent sunt scutite de la plata, precum cele pentru actiunile privind stabilirea si acordarea de despagubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnitatii sau reputatiei unei persoane fizice, care vor fi taxate cu 100 lei. In materie contraventionala, plangerea impotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, precum si calea de atac impotriva hotararii pronuntate va fi de asemenea taxata, cu 20 lei.

"Un aspect care in prezenta reglementare nu se regaseste priveste contestatia la executarea silita, prin care se invoca aparari privitoare la fondul dreptului (art. 712, alin 2 Cod procedura civila), pentru care taxa de timbru se stabileste conform regulilor pentru cererile evaluabile in bani", arata avocatul.

Conform proiectului, vor fi introduse si taxe de timbru diferentiate in functie de calea de atac a apelului sau a recursului, iar in cazul recursului - in functie de motivele de recurs invocate.

Un alt element de noutate va fi restituirea taxei judiciare de timbru, total sau partial, in anumite situatii, precum atunci cand actiunea sau cererea ramane fara obiect in cursul procesului, cand contestatia la executare a fost admisa, iar hotararea a ramas definitiva, cand in procesul de divort partile au renuntat la judecata ori s-au impacat, precum si cand probele au fost administrate de catre avocati sau consilieri juridici.

Dreptul de a solicita restituirea va putea fi exercitat in termen de un an.

In acelasi timp, va fi modificata si destinatia sumelor provenite din taxele judiciare de timbru, 50% urmand sa fie varsate la bugetul statului si repartizati si catre bugetul Ministerului Justitiei. Din impozitul pe veniturile avocatilor, notarilor publici, executorilor judecatoresti, o cota de 75% va fi distribuita tot catre catre Ministerul Justitiei, precum si catre Consiliul Superior al Magistraturii, Inalta Curte de Casatie si Justitte si Parchetuli de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

"Asadar, este evidenta incercarea legiuitorului de adaptare a cuantumului taxelor judiciare de timbru la conditiile actuale ale inflatiei si, in principal, la necesitatile bugetare ale institutiilor publice si ale instantelor de judecata. Ele insa nu restrang accesul la justitie si nu fac in sine prohibitive actiunile pentru obtinerea de daune/interese", afirma Madalina Nedelcu.

Conform documentului obtinut de Mediafax, argumentul invocat de autoritati pentru toate aceste schimbari este acela ca taxele judiciare de timbru au ramas in principal la nivelul stabilit in anul 1997, actualizat in anul 2010 prin aplicarea indicelui de inflatie, iar sistemul de taxare trebuie sa permita inclusiv acoperirea costurilor suplimentare pentru dezvoltarea infrastructurii si asigurarea logisticii necesare punerii in aplicare a noilor prevederi legale, cu un echilibru "corespunzator" intre eforturile bugetare de asigurare a unui serviciu public calitativ si "obligatia cetateanului care foloseste acest serviciu de a contribui la sustinerea costurilor", neadoptarea in regim de urgenta a acestor masuri urmand sa conduca la conservarea unui sistem de taxare "neadecvat", cu consecinte negative pe planul situatiei justitiabililor si al nevoilor acute ale sistemului judiciar.

Documentul prevede inclusiv actualizarea taxelor judiciare fixe si corelarea lor "cu costurile reale" ale procesului judiciar, odata cu menținerea principiilor de calcul progresiv pentru cererile evaluabile in bani, astfel incat "sa se descurajeze promovarea acțiunilor cu miza economica redusa".